Pozvánka na jednání ZO 21.10.

Pozvánka
Zveme vás na schůzi Zastupitelstva obce Bory,
která se koná v pátek 21.10.2016 v 19. hod. v zasedací místnosti OÚ Bory.

Návrh programu jednání:
1. Zahájení zasedání
2. Schválení ověřovatelů zápisu
3. Schválení programu jednání
4. Kontrola usnesení z minulého zastupitelstva
5. Kontrola jednání RO
6. Rozpočtové opatření č. 10/2016
7. Návrh ceny stočného a poplatků za odpady 2017
8. 10 problémů obce
9. MA 21
10. Různé
11. Závěr

 

 

 

Vyvěšeno: 14.10.2016 ................
Sejmuto: 21.10.2016 Josef Březka