Další Veřejné fórum v Borech 2022

Po delší pauze měli obyvatelé Borů opět možnost zúčastnit se veřejného fóra a zamyslet se nad tím, jakým směrem by se rozvoj obce mohl v následujících letech ubírat. A že to bylo setkání opravdu podnětné. Pod vedením zkušené facilitátorky Marty Vencovské vymysleli účastníci akce více jak padesát iniciativních nápadů.

IMG 20220315_165041IMG 20220315_170858IMG 20220315_171711   Pomyslným vítězem setkání v kulturním domě se stala energetická samostatnost obce.

Možná i vlivem neustále rostoucích cen plynu a elektřiny si nejvíce hlasujících přálo, aby se obec v budoucích letech více soustředila na větší energetickou nezávislost a využívání obnovitelných zdrojů energie. Dále se v oblasti rozvoje obce objevila například revitalizace parku u kostela svatého Martina, výstavba rozhledny na Holém vrchu, projekt cyklostezky i vybudování vodovodu a čističky v Cyrilově.

IMG 20220315_171937IMG 20220315_172835Celkovou kvalitu života v obci by podle přítomných zlepšila rozmanitější nabídka trávení volného času. Tomu by mělo pomoci větší zapojení školy a místních spolků do dění v obci. Rodiče by uvítali více kroužků pro své děti, maminky malých dětí zase obnovení činnosti Mraveniště. Milovníkům kultury by udělalo radost párkrát do roka zajít v Borech do divadla a sportovci by rádi obnovili tradici organizovaných výjezdů na významná utkání. S pozitivním ohlasem se také setkal nápad vybudovat na trase naučné stezky odpočinkové místo s veřejným ohništěm a posezením nebo vytipování vhodné lokality, která by se dala využívat k táboření.

IMG 20220315_173352IMG 20220315_174032IMG 20220315_174840Rekonstrukce zanedbaného hřiště u cesty do Radenic a instalace zpomalovacího prahu, který by na této cestě zbrzdil řidiče hlavně zemědělských strojů. To jsou některá přání žáků základní školy, kteří usedli ke stolu mladých.

Během setkání místní IMG 20220315_180026IMG 20220315_180035diskutovali také nad rozšířením naučné stezky Poznáváme Bory a vybírali nová místa vhodná k výsadbě stromů. Veřejné fórum každoročně pořádá Zdravá obec Bory.

IMG 20220315_181126IMG 20220315_181309IMG 20220315_181239veřejne forum_Plakát_na_šířkuMichaela Hudková