Veřejné fórum 2014

dsc_0031dsc_0002dsc_0051dsc_0054

 

Foto Bára Zikmundová

V Borech poprvé se 5.6.2014 konalo Veřejné fórum v rámci MA 21 a projektu Zdravá obec Bory.

(I když komunitní plánování a projednávání, není u nás věcí neznámou. Podobným způsobem vznikla již v roce 2005 Strategie obce, která byla později 2 x aktualizována)
52 přítomných obyvatel zasedlo k šesti pracovním stolům s připravenými tématy: Životní prostředí, Kultura a sport, Doprava, Sociální oblast, Školství a Stůl mladých a téměř 3 hodiny všichni společně pracovali. Výsledkem je nalezení 10 ti současných problémů obce Bory. Ty budou předloženy zastupitelstvu obce. A pak už je na nás všech, jak se nám bude dařit tyto problémy vyřešit a odstraňovat. Mimo těchto 10 ti problémů máme ještě námětů celou núši!
Po skončení byli všichni pozváni na výborný srnčí guláš, který ve spolupráci s Mysliveckým sdružením Bory uvařil Ondra Dostál.
Děkujeme všem, kteří přišli, děkujeme Základní škole za velikou pomoc a zázemí, děkujeme Adélce Karáskové a děvčatům za pěkné vystoupení a paní Daně Divákové za odbornou pomoc.A Báře Zikmundové za krásné zdokumentování!
dsc_0040dsc_0043dsc_0127dsc_0133Součástí programu bylo také vyhodnocení ankety Skutek roku 2013. V tomto roce náš název poněkud neodpovídá, protože všechna ocenění byla za dlouholetou činnost. A byly to: Lenka Křehlíková a Iveta Letmayerová (Jakubcová) za dlouholeté obětavé a kvalitní vedení oddílu Mladých ochránců přírody, Josef Březka - starosta obce, za úctyhodné výsledky při zajišťování dotací pro obec a paní Marie Vávrová (nemohla se dostavit) za dlouholetou dokonalou péči o kostel Sv. Jiljí v Dolních Borech
Blanka Křížová a pracovní skupina pro MA21

Bory 10 P 2014

1. 14 b Doprava 2 + ŽP Oprava místních komunikací a polních cest
2. 12 b Kultura +sport 3 Výletiště
3. 10 b Školství 2 Zachování ZŠ a MŠ
4. 10 b Životní prostředí 1 Pobíhání psů (znečišťování)
5. 10 b Stůl mladých Větší klubovna pro MOP
6. 9 b Životní prostředí 3 Zachycení přívalových vod (Cyrilov, Benátky, Oklík)
7. 9 b Stůl mladých 1 Hřiště pro hasiče
8. 9 b Sociální oblast 1 Reprezentativní restaurace + cukrárna
9. 9 b Doprava 3 Snížení rychlosti v obci (radary, retardéry)
10. 8 b Kultura + sport Masopust + výlety, poutě, program při pálení čarodějnic