Hodnotící zpráva 2017

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA ZA ROK 2017

Aktivity plánu MA21 na rok 2017 byly tvořeny aktivitami navazujícími na projekt
„Bory - náš rok s MA 21" realizovaného s podporou Zdravého Kraje Vysočina.
V roce 2017 představovala realizace projektu následující aktivity:

Leden - V rámci projektu proběhla v ZŠ beseda s paní Fišarovou „Náš dvůr má tajemství"
V únoru proběhlo školení s Martou Venkovskou o udržitelném rozvoji pro ZO.
Březen „Noc bez Andersena" v Obecní knihovně s Monikou Nevolovou (osobní rozvoj mládež 14-18 let)
Duben - beseda v ZŠ s paní Dr. Plškovou na téma Nové závislosti
- Beseda v ZŠ s panem Petrem Zídkem o Haně Benešové.
- Společně s MOP Čistá Vysočina - úklid příkopů
- Další výsadba stromků v nové aleji směrem k Bukovci. Tentokrát společně sázeli žáci 1.a 8. třídy ZŠ
Květen - Den Země. 5.-7.5. v pátek večer a pak v sobotu dopoledne měli opět návštěvníci možnost vidět při práci ornitologa ing. Jiřího Necida.
V neděli pak proběhl Den Země na naučné stezce Poznáváme Bory. Ve spolupráci s Mysliveckým sdružením a mladými hasiči. K tomuto dni byly také vybudovány další panely stezky, sluneční hodiny a dřevěná pumpa na vodu.
- 70. výročí ZŠ. V rámci projektu MA21 byla pořízena pamětní deska panu Požárovi, bylo podpořeno vydání Almanachu, a přispěli jsme také na kulturní program.
Červen - 4.veřejné fórum v Borech. Moderovala opět Marta Vencovská.
Na letošním fóru jsme se také pokusili vytvořit Pocitovou mapu. Následovala anketa a sestavení 10 P obce.
Červenec a srpen
Na přivesnickém táboře se děti věnovaly také tématům Udržitelného rozvoje.
Září - Pohádková ves na téma Škola v pohádkách.
Říjen -15.10. V rámci kampaně Dny zdraví se uskutečnil výlet na Cyrilov. Dny zdraví a brambor na Cyrilově. Bylo možné se tu ochutnat řadu odrůd brambor, nebo bylinné čaje. Pro děti pak bylo připraveno tvoření- tiskátka z brambor.
- Probíhá příprava obecního kalendáře, který letos bude obsahovat kresby dětí ze ZŠ (výročí). K sestavení všech plánovaných akcí na rok 2017, proběhne schůzka 6.11. Plánované akce budou opět uvedeny v novém kalendáři.

Akce Datum

1. Účast koordinátorka a ing. Necidové na jarní a letní škole NSZM

Účast ing. Necidové na semináři MagNet pořádaném Krajem Vysočina

Účast koordinátorky a asistentky na obhajobě kategorie B - Křižánky
Březen, červen,
2017

14.-15.6.2017

19.10.2017
2. Splnění všech ukazatelů kritérií kategorie C

Znovuzískání Zlatého certifikátu ve vzdělávání NSZM (koordinátor) říjen 2017


říjen 2017
3. Vydání kalendáře pro rok 2018
Říjen 2017
4. Schválení - Ing. Necidové oficiálním asistentem koordinátora
ZO 26.5.2017
5. Čtvrté Veřejné fórum v Borech, vytvoření 10P,

Ověřovací anketa

Projednání v ZO Bory 21.6.2017

Červenec 2017
11.8. 2017

6. Zprávy v Borském zpravodaji i na webu obce Průběžně 2017

7. Podání žádosti o podporu z dotačního programu Zdravý kraj Vysočina, realizace a vyúčtování projektu.
Únor - říjen 2017
8. Zpracována hodnotící zpráva 2017 a ZO předložen plán zlepšování na rok 2018
Říjen 2017

Blanka Křížová koordinátorka MA 21 obce Bory 23.10.2017