HODNOTÍCÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015

Aktivity plánu MA21 na rok 2015 byly tvořeny aktivitami navazujícími na projekt „Bory MA21 - Obnova a podpora tradic v Borech" realizovaného s podporou Zdravého Kraje Vysočina.
V roce 2015 představovala realizace projektu následující aktivity:

A - MA 21 a udržitelný rozvoj

V rámci této části projektu proběhlo několik přednášek v MC, např. 2 x o zdravé výživě dětí s Mgr. Kateřininou Bukáčkovou a další s Mgr. Elen Sejrkovou o komunikaci s dětmi, odměny a tresty ve výchově. MC a všechny jeho aktivity jsou v současnosti maminkami a dětmi hodně využívané.
Během roku 2015 byly v obci opraveny všechny komunikace a s tím se objevil nečekaný problém: Děti vyrazily načisto bezhlavě na kolečkových bruslích. Proto jsme v rámci dnů zdraví v říjnu uspořádali pro všechny děti v ZŠ (140) školení o bezpečnosti na bruslích spojené s exhibičním vstoupením.
Den Země měl letos 2 hlavní části: Oživení nedaleké studánky vodním mlýnkem a lavičkou. A pak pro milovníky pejsků beseda o peruánských naháčích a canisterapii. (Rok domluvené vystoupení Agility muselo být zrušeno z důvodu těhotenství hlavní aktérky.)
O tašky na tříděný odpad, pro všechny domácnosti (od společnosti EKO-KOM za dotovanou cenu) jsme usilovali už delší čas a letos se to podařilo. Leták o třídění odpadu aktualizovaný o vše současné, byl vydán v říjnu.
Veřejné fórum (tentokrát vedené Martou Venkovskou) bylo v Borech uspořádáno podruhé a opět za dobré účasti veřejnosti.
Zájezd do Langau byl opravdu velkým svátkem. Byli jsme mile přijati a odvezli jsme si kupu nových podnětů. Odpolední část ve Vratěníně a Uherčicích byla také naprosto skvělá.
V říjnu byl připraven k tisku obecní kalendář, který obsahuje fotografie od obyvatel a také fotografie z akcí konaných v rámci tohoto projektu a z budování obce. K sestavení všech plánovaných akcí na rok 2016, bylo uspořádáno setkání spolků 12.10. Plánované akce jsou také součástí nového kalendáře.
B - Obnova tradic v Borech
Masopust v Borech býval, ale již dlouho řadu se nekonal. Ten letošní, znovuzrozený, pořádaný všemi spolky v obci, měl obrovskou účast masek, a odezva občanů je perfektní. Foto i video z masopustu je na webu i FB obce.
Abychom vše zvládli na jedničku a předvedli, jak se patří, všichni aktéři se nejdříve sešli na besedě s etnografem Janem Kučou.
Další naprosto obnovená tradice je stavění (a kácení) máje. Účast občanů byla veliká a ohlas opravdu pozitivní. Ukázal to, i v této době v naší obci probíhající průzkum veřejného mínění.
Pohádková ves je tradicí poměrně novou. A je paráda sledovat jak se vylepšuje a jak je navštívená. Letos nám ji navíc oživili manželé Machkovi loutkovým divadlem a pan Rozmarín s kolegy, hudebním doprovodem.
Pořízení místního kroje byl úkol téměř nemožný. Ne že by u nás v Borech kroj nikdy nebyl, ale žádný se nedochoval. Tedy nejdřív nastalo veliké pátrání v různých historických pramenech, a to bylo podkladem k sestavení podoby kroje, který bude realizován. Sehnat konkrétní materiály byla záležitost na dlouhý čas a tak vlastní šití dokončení kroje se tak tak stihlo do konce projektu.
Během roku nastala změna v tom, že Obecní muzeum se bude stěhovat do nových, velkých prostor a tak kroje budou vystaveny tam. Díky tomu není již třeba pořizovat vitrínu, ale postačí stojany. Při různých slavnostních příležitostech budou kroje používány, nošeny.

Akce Datum

1. Účast koordinátorka na jarní a letní škole NSZM Březen a červen 2015
2. Splnění všech ukazatelů kritérií kategorie C
Znovuzískání Zlatého certifikátu ve vzdělávání NSZM (koordinátor) Listopad 2015


Říjen 2015
3. Setkání zástupců všech organizací v obci a vytvoření plánu akcí
Vydání kalendáře pro rok 2015 Říjen - listopad 2015
4. Nákup tašek na třídění odpadu v domácnostech
Vydání letáku o třídění odpadu. Červen

Říjen
5. Druhé Veřejné fórum v Borech, vytvoření 10P,
Ověřovací anketa,
Projednání v ZO Bory 4.6.2015

Červenec 2015
Listopad 2015
6. Zprávy v Borském zpravodaji i na webu obce Průběžně 2015

7. Podání žádosti z dotačního
programu Zdravý kraj Vysočina, realizace a vyúčtování projektu. Únor - říjen 2015
8. Zpracována hodnotící zpráva 2015 a ZO předložen plán zlepšování na rok 2016 Listopad 2015
Blanka Křížová koordinátorka MA 21 a Zdravé obce Bory 5.11.2015