Plán zlepšování OBCE BORY na rok 2016

Cíl: Kvalitní naplnění všech kritérií Místní Agendy 21 - KATEGORIE „C"

1. Účast koordinátora a na akreditovaném vzdělávání
Jarní, letní a podzimní škola NSZM ČR
Termín: březen, červen, listopad 2016
Zodpovědnost: koordinátor ZM a MA21

2. Příprava, realizace a vyhodnocení celostátních kampaní, lokálních projektů a dalších aktivit.
Den Země, Dny bez úrazů, Dny zdraví a další aktivity.
Termín V průběhu roku 2016
Zodpovědnost: koordinátor ZM a MA 21
Realizace: koordinátor ZM a MA 21, pracovní skupina MA 21 Bory a partneři
(neziskové organizace, příspěvkové organizace)

3. Sledovat naplňování 10 P vzešlých z Veřejného fóra. Pracovat se strategií obce a s Výsledky výzkumu veřejného mínění, které proběhlo v roce 2015.
Zodpovědnost: koordinátor ZM a MA21 a pracovní skupina MA 21 Bory a partneři
Realizace: koordinátor ZM a MA21 a pracovní skupina MA 21 Bory a partneři

4. Udržení kategorie C v databázi MA21
Splnění všech faktorů a ukazatelů pro dosažení kategorie C
Termín: do 30. 10. 2016
Zodpovědnost: koordinátor ZM a MA21 a pracovní skupina MA 21 Bory a partneři
Realizace: koordinátor ZM a MA21 a pracovní skupina MA 21 Bory a partneři

5. Rozšířit a zkvalitnit partnerskou spolupráci
Neziskové organizace, příspěvkové organizace. (MŠ, ZŠ)
Termín: 31.12.2016
Zodpovědnost: politik ZM a MA21, koordinátor ZM a MA21
Realizace: politik ZM a MA21, koordinátor ZM a MA21, pracovní supina MA 21 Bory a partneři

7. Plánování s veřejností
Uspořádat 3. Veřejné Fórum Zdravé obce
Termín: do 30. 9. 2016
Zodpovědnost: politik ZM a MA21, koordinátor ZM a MA21, partneři
Realizace: koordinátor ZM a MA21 a pracovní supina MA 21 Bory a partneři


8. Medializace Zdravé obce Bory
Z každé akce, kampaně apod. zprávu do místního, případně regionálního tisku,
Termín: Průběžně do 30. 12. 2016
Zodpovědnost: koordinátor ZM a MA21
Realizace: koordinátor ZM a MA21,

9. Podání žádosti z dotačního programu Zdravý kraj Vysočina
Realizace: únor- říjen 2016
Zodpovědnost: koordinátor ZM a MA21 a pracovní skupina MA 21 Bory
Realizace: koordinátor ZM a MA21 a pracovní skupina MA 21 Bory

10. Zpracovat a předložit ZO zprávu o aktivitách projektu MA 21 v Borech a připravit plán zlepšování na rok 2017.
Termín: 30. 11. 2016
Zodpovědnost: koordinátor ZM a MA21 a komise MA 21 Bory a partneři
Realizace: Koordinátor MA 21 v Borech


Blanka Křížová 5.11.2015