Hodnotící zpráva 2016

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA ZA ROK 2016


Aktivity plánu MA21 na rok 2016 byly tvořeny zejména aktivitami navazujícími na projekt
„Bory MA21 - Náš venkov" realizovaného s podporou Zdravého Kraje Vysočina.

V rámci projektu proběhly přednášky v RC, např. akutní stavy u dětí.

Další přednášky se uskutečnily pro veřejnost v zasedací místnosti OÚ. S Janem Vlasákem o stromech a s panem Poulem z firmy 3D zahrady na téma Nové odrůdy ovocných stromů a keřů.
Uskutečnila se výstava ve spolupráci se Sdružením Krajina „Zaostřeno na krajinu" Výstava byla umístěna v ZŠ a později v budově OÚ.
Do obecní knihovny byl pořízen soubor knih s tématikou zahrady a včelařství.
16.4. se u nás konalo místní kolo soutěže Zlatý list a bylo také z projektu podpořeno.
Tradičně jsme se s dětmi zúčastnili akce Čistá Vysočina. (15.4.)
Den Země v Borech měl letos 2 hlavní části: Nejdřív to byla (6.5. a 7.5.) v pátek večer a v sobotu dopoledne cesta za ptačím zpěvem na Cyrilově. S panem ornitologem ing. Necidem Následovala malá slavnost nově upraveného rybníčku na návsi.
V neděli 8.5.se potom konalo slavnostní otevření naučné stezky „Poznáváme Bory". Tato stezka byla v rámci projektu vybudována. Byl také pořízen nový párty-stan, který je určen k využívání všem spolkům v obci a také k zapůjčení občanům.
3. 7. při cyrilometodějské pouti na Cyrilově se opět uskutečnila přehlídka starých řemesel, ukázka práce s motorovou pilou a ochutnávky regionálních pokrmů.
Třetí veřejné fórum v Borech bylo původně plánováno na červen, ale, protože zejména otázka stavebních parcel byla ještě zcela nejistá, bylo konání fóra přesunuto na září. Fóra se zúčastnilo 31 občanů, což je celkem málo, ale atmosféra byla velmi dobrá a tvůrčí. Následné ověřovací ankety se zúčastnilo 101 občanů!
Fórum bylo doplněno výstavou fotografií s včelařskou tématikou a také předměty, které včelař používá a bylo zde možné zakoupit med.
Plánovaný zájezd se bohužel neuskutečnil. Pro malý zájem občanů.
16.10. se uskutečnila akce Stromy pro naše děti. Za účasti dětí a rodičů bylo vysazeno 15 ovocných stromů okolo obnovené cesty Na Bukovce
23.10. se uskuteční Hvězdicový pochod na Cyrilov - Pomáháme pohybem.
V září a říjnu probíhala příprava k tisku obecního kalendáře, který obsahuje historické pohlednice a fotografie a k nim snímky současné. K sestavení všech plánovaných akcí na rok 2017, proběhla v pondělí 17.10. schůzka. Plánované akce budou opět uvedeny v novém kalendáři.
Pan Jaroslav Zaťko během roku natočil a zpracoval šot o naší o obci.

 
1. Účast koordinátorka na jarní, letní a podzimní škole NSZM
Účast ing. Necidové na letní a podzimní škole NSZM
2. Splnění všech ukazatelů kritérií kategorie C
Znovuzískání Zlatého certifikátu ve vzdělávání NSZM (koordinátor)
3. Setkání zástupců všech organizací v obci a vytvoření plánu akcí
Vydání kalendáře pro rok 2017
4. Třetí Veřejné fórum v Borech, vytvoření 10P,
Ověřovací anketa a projednání v ZO Bory 21.9.2016
6. Zprávy v Borském zpravodaji i na webu obce
7. Podání žádosti o podporu z dotačního programu Zdravý kraj Vysočina, realizace a vyúčtování projektu.
8. Zpracována hodnotící zpráva 2016 a ZO předložen plán zlepšování na rok 2017

Blanka Křížová koordinátorka MA 21 a Zdravé obce Bory 19.10.2016