Hodnotící zpráva 2014

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014


Aktivity plánu MA21 na rok 2014 byly tvořeny aktivitami navazujícími na projekt „Bory MA21 - postup do kategorie C" realizovaného s podporou Zdravého Kraje Vysočina.
V době přípravy této zprávy byla do systému MA21 vyplněna všechna kritéria kategorií
ZÁJEMCI, D, C. Administrací systému však ještě nebyly schváleny. Je nutno doplnit tuto hodnotící zprávu.
Obci Bory se podařilo realizovat všechny aktivity kategorie C v MA21 a tím tuto kategorii naplnit.

V roce 2014 představovala realizace projektu následující aktivity:
Akce Datum

1. Účast koordinátorka na letní a podzimní škole NSZM Červen + listopad 2014
2. Den Země a den pejsků 27.4 a 25.5.
3. Dny zdraví - Přednášky v MC, Volný tanec (L. Kotoučková, Muzikoterapie a (S.Drlíčková), Kurz první pomoci (J.Filipová), Kurz nordicwalkingu (A.Vosáhlo)
Dovybavení MC pomůckami. Průběžně 2014
4. Splnění všech ukazatelů kategorie C
Získání Zlatého certifikátu ve vzdělávání NSZM (koordinátor) Listopad 2014

5. Setkání zástupců všech organizací v obci a vytvoření plánu akcí
Vydání kalendáře pro rok 2015 Říjen - listopad 2015
6. První Veřejné fórum v Borech, vytvoření 10P, Anketa, Příprava a vydání Mapy Borů,
Projednání v ZO Bory 5.6.2014

7. Zprávy v Borském zpravodaji i na webu obce Průběžně 2014

8. Podání žádosti z dotačního programu Zdravý kraj Vysočina, realizace a vyúčtování projektu. Únor - říjen 2014
9. Zpracována hodnotící zpráva 2014 a ZO předložen plán zlepšování na rok 2015 Prosinec 2014


Blanka Křížová koordinátorka MA 21 a Zdravé obce Bory 9.12.2014