Za ptačím zpěvem s panem Necidem

IMG 20190518_192411Celkem 18 ptáčků pan ing. Necid okroužkoval a opět vypustil. Za vydatné pomoci mnoha pomocníků! A třeba někdy dostaneme zprávu, kde všude se ptáčci od nás objeví.