Den Země 2019

60605228 2403015439943119_3066768749999685632_nVe škole a také pro veřejnost.

V pátek 17. května proběhl ve škole celoškolní projekt Den Země podpořený Obcí Bory. Všichni žáci navštívili mobilní planetárium a dvě stanoviště Lesů ČR.

Žáci první třídy společně s dětmi z mateřské školy měli možnost vidět živou lišku v kulturním domě, šesťáci lovili a poznávali bezobratlé živočichy v jezírku na školní zahradě, další žáci procházeli soutěžní botanickou stezku. Ve škole pak čekaly na žáky další ekologické aktivity. Počasí nám nakonec přálo, a tak si Den Země všichni užili.  Mgr. Vladimíra Stará

Na tento školní program, navazoval program u rybníku Horník, určený pro nejširší veřejnost. A že to byl program opravdu pestrý! 

Mobilní planetáriu se přestěhovalo na hřiště a fronta u něho se tvořila neustále.

V připravených stáncích nabízela své zboží řada výrobců od nás i z okolních obcí. Šperky a krásné nádobí a pomůcky do domácnosti ze dřeva, perníky včelí produkty včetně ukázky jak to žije ve včelím úlu, košíkářské zboží pletené z papíru… Speciální stánek měly děti z MOP Bobeš společně s mladými hasiči a prodávaly krásné sáčky na potraviny, které ušily mamky v Rodinném centru.  Při tomto nákupu návštěvníci dostávali malý dárek v podobě výsevného pásku se třemi druhy květinových semen.

Další speciální stánek byl u děvčat Prudkových, zde si mohli návštěvníci zakoupit řadu výrobků a hlavně vyrobit si vlastní mýdlo.

Malá eko domácnost ukazovala např. možnosti kompostování, využití bavlněných plenek apod. + výstavku knih o zahradě, lese, včelařství, eko-domácnosti a domácnosti bez odpadu (zero waste).

U pana Pavla Kříže mohli návštěvníci nakouknout do problematiky kůrovce a také se připojit k petici Vraťme život do přírody.

Významným bodem pro všechny byl jistě stan s občerstvením, který byl členů TJ Družstevník Bory. Guláš byl vynikající. A velkou novinkou při podávání nápojů bylo použití vratných kelímků, které nově obec pořídila. Organizacím a spolkům budou na akce zapůjčovány.

Své místo měla prezentace plánovaného nového zastavení na naučné stezce Poznáváme Bory, nazvaného Ucho lesa. Ing. Pipek měl vše dokonale připraveno, včetně projektové dokumentace a 3D modelu. Už se těšíme až bude toto dílo hotové a umístěno v lese.

Pro děti byla připravena poznávací stezka, o kterou se postarali Mladí ochránci přírody a členové Mysliveckého spolku.

zrav kraj_2014A pak také: Návštěvníci akce měli možnost zúčastnit se hlasování o nové logo Zdravé obce Bory. Žáci a učitelé ZŠ se zodpovědně zhostili úkolu vytvořit návrhy. Autoři dvou nejlepších návrhů z každé třídy potom tvořili delegaci, která ve čtvrtek na OÚ předala vše paní starostce. Děti zde představily své návrhy. Odměnou jim byl nový ekologický kelímek Zdravé obce Bory a pro každého mufin od paní starostky.

Den Země se opravdu vydařil. Velký dík patří všem organizátorům a všem pomocníkům a také Zdravému kraji Vysočina za finanční podporu.