OVĚŘOVACÍ ANKETA K FÓRU ZDRAVÉ OBCE BORY 2019

U0kHDcIueftxzOCEkjNcoXOweWvHzBh1Ve středu 12.6. 2019 proběhlo v areálu školního obecního hříště Veřejné fórum obce Bory, z něhož díky občanům vzešlo 11 nejdůležitějších témat, o kterých nyní můžete hlasovat. Máte 2 hlasy, které přidělte podle závažnosti jednotlivým tématům, které nejsou řazeny dle důležitosti, tu jim dáte Vy svým hlasem. 

 Anketu pořádá: Zdravá obec Bory. Platnost ankety: do 31.7. 2019.  Anketa je anonymní a výsledky budou předány obci k vyhodnocení.

                Tak zní text e-ankety, která byla v těchto dnech spuštěna. Odkaz na ni naleznete ZDE

                Pro ty, kteří raději využijí klasickou, tedy papírovou podobu je hlasovací lístek ZDE jpgAnketa_2019.JPG. Vyplněný prosím, odevzdejte do schránky v prodejně COOP, nebo schránky na budově OÚ.

- Bezbariérový přístup do budovy Obecního úřadu 
- Nová jídelna a kuchyň v areálu ZŠ 
- Digitální radar na hlavní silnici 
- Vybudovat pumtreckovou dráhu pro cyklisty 
-Vybavení pro pořádání kulturních akcí (lavičky, stoly, vozík na přepravu) 

- Přestěhování pošty do budovy Obecního úřadu 
- Vybudování obecních bytů místo bývalé Mateřské školy 
- Sociální byty (startovací, pro seniory,… 
- Sousedská výpomoc seniorům (např. pomoc při vyplňování formulářů na úřady, vyzvednutí léků, zavézt k lékaři, drobné opravy,…) 
- Opatření ke zvýšení zadržování vody v krajině 
- Zrušení nelegálních "skládek" odpadů (Cyrilov, Údolíčko).