Lípa svobody 2018

img_20181024_095911_hdrpa247154pa247168

 

Slavnostní vysazení lípy svobody 24.10.2018.

I my v Borech jsme se letos připojili k řadě dalších míst v ČR a v rámci oslav 100 let založení republiky jsme společně vysadili novou lípu v parku před Kulturním domem. 
Celou akci společně připravila ZŠ Hany Benešové a Mateřská škola Bory a Obec Bory v rámci MA 21.
Počasí bylo opravdu hodně podzimní, proto část programu proběhla v Kulturním domě. K přítomným promluvil ředitel ZŠ František Eliáš, starosta obce Josef Březka, místostarostka Blanka Křížová a kronikář Pavel Kříž V programu děti z druhé třídy zazpívaly píseň Ach synku, synku. Katka Němcová přednesla báseň Jaroslava Seiferta Píseň o rodné zemi a všichni společně jsme zazpívali státní hymnu. 
zrav_kraj_2014Potom již došlo na vlastní výsadbu. Jáma, kůl, kámen s vytesaným letopočtem 2018, nářadí, voda a hlavně také krásná sazenice lípy velkolisté byla připravena. Pan starosta s panem ředitelem tedy stromek zasadili a pan kaplan Karel Adamec stromku, a potom i všem přítomným požehnal.

 

vysazovn1Tato mladá lípa se stává už šestou lípou svobody v naší obci.
Foto Pavel Kříž a Blanka Křížová. Další foto ZDE