2015

Enazor.cz

loga-fondnno-nros-partnestvi-eeagrants-mala-rgb
Obec Bory je pilotní obcí v projektu Enazor.cz- podpora e-participace na místní úrovni
Cílem projektu je vytvořit, pilotně ověřit a nabídnout balíček nástrojů, které významně usnadní participaci občanů na rozhodování své obce prostřednictvím informačních technologií, a obcím zajistí dostupnost a reprezentativnost názorů obyvatel. Nástroje vzniknou z pilotního ověření online systému pro eparticipaci veřejnosti (elektronický sociologický nástroj pro výzkum veřejného mínění a získávání podnětů od občanů) a následně tyto nástroje budou rozšířeny a nabídnuty volně k dispozici všem obcím v České republice pro vlastní využití. V Borech bude výzkum veřejného mínění probíhat na přelomu měsíců září a října.
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz