Průzkum veřejného mínění - výsledky

logo_jm_1schola_1
przkum_veejnho_mnn_2015_001przkum_veejnho_mnn_2015_006przkum_veejnho_mnn_2015_007ZDE naleznete celou prezantaci výsledků výzkumu.
Na přelomu září a října proběhl v Borech výzkum veřejného mínění, jehož cílem bylo zjistit názory reprezentativního vzorku obyvatel na život a služby v Borech. Výzkum byl součástí projektu E-názor, který si klade za cíl zapojit veřejné mínění do rozhodování o dění v obcích ČR. Obec Bory byla 1 z 6 pilotních obcí, kde výzkum probíhal, a byl financován prostředky z grantu. Výzkum realizovala nezisková organizace Schola Empirica.
Celkem se podařilo sesbírat 205 dotazníků. Složení dotazovaných odpovídalo složení obyvatel z hlediska pohlaví, věkových skupin, vzdělání a ekonomické aktivity.
Schola Empirica tímto děkuje všem zúčastněným za ochotu podělit se o svůj názor. V budoucnu bude možné vyjádřit svůj názor anonymně vyplněním dotazníku na internetových stránkách bory.enazor.cz (další vlna je plánovaná na leden 2016).

Detailní výsledky této podzimní vlny byly představeny na veřejném semináři, který probíhal 19.11. od 18 hod. v prostorách obecního úřadu. Výsledky přednesla Jitka Marková jako zástupce organizace Schola Empirica. Výsledky se promítnou do strategie obce v příštích letech.

Základní výsledky - aneb věděli jste, že:
- Dění v Borech sleduje více než 80 % občanů, pro 1/3 obyvatel je to velmi důležité. Nejvíce sledovaným médiem je Borský zpravodaj, následovaný rozhlasem. Na webové stránky chodí jen ½ občanů, na FB dokonce jen necelá ¼.
- Bory by 81 % obyvatel doporučilo jako místo k spokojenému životu, ¾ považují své vztahy s ostatními jako dobré.
- Obec dostala nejčastěji pochvalu za vodovod, silnice, kanalizace a školku, pokárání nejčastěji za nedostatek parcel.
- Nové stavební parcely by také nejvíce lidí podpořilo z rozpočtu (80%). Z nabízených možností by naopak nejmenší podporu zasloužila komunitní škola (42%).
- Z nabízených nových služeb by nejvíce občanů uvítalo výletiště, následují trhy a nová restaurace. O „hovory se starostou" by byl pouze minimální zájem.
- Alespoň jednou týdně jezdí autobusem jen 1/3 obyvatel, 40 % nejezdí vůbec.
- 90 % občanů se líbí obnovení tradic, 82 % by se líbilo i fungování ochotnického divadla (15 % by dokonce uvažovalo o tom, že se do něj přihlásí).