Klimatour 2013

p1210040p1210041p1210045p1210048


Ve středu 25.6. 2013 jsme v Borech přivítali mezinárodní cyklistickou štafetu Klimatour, která má již mnohaletou tradici na území Rakouska i Německa. V loňském roce poprvé překročila hranice našeho kraje. Trasa vedla z dolnorakouského Drosendorfu, přes obce mikroregionu Jemnicko, Moravskobudějovicko a končila v Dalešicích na Hrotovicku. Hlavní myšlenkou Klimatour je podpora ekologického způsobu přepravy, vzájemné potkávání mezi obcemi a představení společenského života obce. V letošním ročníku, kdy během 3 dnů trasa vedla z Koněšína do Křižánek a peloton cyklistů se zastavil ve třinácti místech tak byla propojena velká část našeho kraje. Počasí bylo naprosto necyklistické. Lilo jako z konve a bylo velmi větrno. Ovšem i tak se skupina na cestu vydala přesně splnila svůj časový harmonogram.
zdrav_krajp1210043p1210044p1210047U nás v Borech byl program připraven na školní hřiště, vzhledem k počasí bylo vše přesunuto do tělocvičny, kde již čekaly děti z 1.-5 tř.. Program, písničky a soutěže s ekologickým námětem pro děti připravil Matěj Kolář s kolegy, kteří byli všichni součástí pelotonu. Děti na oplátku předvedly divadelní scénku O princi žárovkovi. A také představily novou přírodní zahradu.
p1210051Do Borů přijela cyklojízda z Velkého Meziříčí a přinesla nám dárek a pomyslnou štafetu. Od nás pokračovala do Bohdalce a tak se místostarostka B. Křížová přidala k pelotonu cyklistů a předala dárek a štafetu zase panu starostovi P. Kučerovi.
Ve školní kuchyňce bylo pro cyklisty připraveno občerstvení.