Exkurze do vesnic v oblasti Moravského krasu,

12.11.11_00312.11.11_01312.11.11_04412.11.11_068

kterou jsme uspořádali společně s obcí Radostín nad Oslavouv  v sobotu 12.11.2011. Další foto ZDE

Nejprve jsme navštívili obec Krásensko, kde nás paní starostka Šíblová při procházce po obci seznámila s historií obce, s tím co zde dělají a jaké mají další záměry. Viděli jsme místní naučnou stezku, kterou vytvořili místní hasiči, ekologické centrum Lipka v zrekonstruované rychtě, kostel,  řbitov, mateřskou školku s knihovnou, hasičskou zbrojnici se společenským zařízením a hostincem, obecní úřad a obyvateli obce vysazený sad původních odrůd ovocných dřevin. V obci mají na 90 krásných vzrostlých stromů, včetně památných, a rozsáhlé plochy veřejné zeleně, o kterou se vzorně starají a provádí dle projektu výsadbu nových stromů a keřů. Také jsme viděli komunitní kompostárnu, která také funguje prvním rokem jako ta naše, a zpracovávají v ní bioodpad z několika okolních obcí.  Krásensko je obcí roku 2010 Jihomoravského kraje v soutěži Vesnice roku

Do obce Šošůvka jsme jeli zejména na Kozí farmu rodiny Sedlákových, kde jsme si prohlédli tato milá zvířata, vyslechli výklad p. Sedláka, a nakoupili výrobky z kozího mléka i masa, které se pyšní značkou regionální produkt. Farma také získala ocenění Spokojený zákazník.

Prošli jsme si ještě krásně upravenou náves a navštívili nový moderní kostelík nad obcí, jehož základní kámen posvětil Jan Pavel II.

Výborný oběd byl v příjemném prostředí hotelu Stará škola v městyse Sloup, jenž je vstupní branou do Moravského krasu. Zde jsme si sami prohlédli, co každého zajímalo. Buď barokní kostel Panny Marie Bolestné, nebo zvláštní oddělení hřbitova, ve kterém jsou pohřbeni příslušníci rodu Salmů,v hrobech s nádhernými litinovými kříži a sochami. Borští účastníci si alespoň z venku prohlédli netradičně řešenou mateřskou školku, která svým pojetím připomíná školku, kterou zamýšlíme stavět i u nás.

Pak už jsme jeli krásnou krajinou Moravského krasu do vesnice Vavřinec - Veselice, vesnice roku 2011 Jihomoravského kraje v soutěži Vesnice roku. Zde nás již očekával pan starosta Novotný a manželé Hájkovi, místní knihovníci. A hned jsme se společně vydali na rozhlednu Podvrší. Je to rozhledna na krásném místě a výhled z ní byl zvlášť v tomto krásném podzimním dni nádherný. Obec Veselice má rozhlednu ve své správě.  Pak jsme si prohlédli novou hasičskou zbrojnici v právě rekonstruovaném kulturním domě a pak jsme se usadili v knihovně, která se nachází v další opravené části KD. V knihovně jsme nad připraveným pohoštěním besedovali o tom, co nás zajímá, a shlédli prezentaci o činnosti knihovny, která získala titul Knihovna roku 2011 České republiky. V závěru návštěvy jsme navštívili ještě nově upravenou část návsi s novostavbou kapličky, kde jsme také pořídili společnou fotografii.

Zájezd splnil naše očekávání a jeho téměř 30 účastníků se za krásného počasí dozvědělo mnoho nového. Lépe teď chápeme, co jsou to: Místní akční skupina (MAS), Mikroregion, Soutěž vesnice roku Místní Agenda 21 (MA 21) a jiné. Zástupci navštívených obcí nám ukázali, jakých výsledků v těchto aktivitách dosáhli a také co připravují. Za jejich ochotu jsme jim věnovali drobné dárky a naše propagační materiály a paní Regendová předala paní starostce v Krásensku a panu starostovi ve Veselici jablůňku - což je jistě opravdu moc krásný dárek!

Zájezd zástupců dvou téměř sousedících obcí, účastníků soutěže Vesnice roku, je velmi zajímavá událost a prožili jsme společně krásný den. Je jen škoda, že díky tomu, že vše bylo zorganizováno dost narychlo, někteří naši zastupitelé se nemohli zúčastnit. Snad mohu za všechny vyslovit přání, aby organizátorky Blanka Křížová a Kateřina Regendová připravily další takový zájezd už v příštím roce.

Text a foto Pavel Kříž