První schůzky neformální skupiny MA21

p1120416p1120418p1120419p1080889

18.5.2009

Program: Příprava na krajské kolo soutěže Vesnice roku 2009.  Dalším bodem této první schůzky pod hlavičkou MA 21 bylo první, základní seznámení s principy MA 21 a co lze v této oblasti dělat v naší obci, koho zapojit, oslovit...

 

8.9. Je to až s podivem, ale neměli dosud v Borech ucelený přehled a adresář kontaktů na představitele místních organizací. Teď už ho máme. Dobrali jsme se ke 14.ti organizacím a spolkům u nás působících. Tyto schůzky pomohly nejen k sepsání těchto organizací a kontaktů na ně, ale zejména k jejich zásadnímu oživení.

Také jsme se dohodli, že letošní dotaci z kraje Vysočina v rámci MA21 použijeme na projekt  Poklady nejsou jen v podzemí.

V rámci tohoto projektu byla vydána kniha Minerály Borů a Cyrilova u Velkého Meziříčí a v našem Obecním muzeu byla vytvořena mineralogická expozice. S tímto projektem souviselo několik dalších akcí a mimo jiné i jmenování Dr. Staňka Čestným občanem Borů.

p1080890p1130284p1130282p1130283

7.12. Podařilo se nám vytvořit Kulturní kalendář - plán akcí na rok 2010. A to nám tu hodně chybělo. Stávalo se, že se naplánovaly akce na stejný termín.

Dohodli jsme se na přípravě Vánočního konceru. U nás zcela poprvé! Konal se v kostele sv. Jiljí a byl moc pěkný.

Také jsme připravili Vánoční výstavu, která byla poprvé i prodejní a byla hojně navštívená.