Fotbal

Fotbalová přípravka

Založení fotbalové přípravky v Borech a její zakladatelé.

Co vlastně předcházelo jejímu zrození? Tak jako v každém vesnickém klubu, tak i u nás je nedostatek hráčů a mládeže, kteří se zajímají o fotbal. TJ a její vedení muselo zrušit družstvo žáků a začít znovu od nejmenších. Jejími zakladateli jsou Josef Starý-trenér, Kotačka Ladislav-místopředseda, Kaštan Jiří-člen výboru a Aleš Vávra-hospodář oddílu. Také jsme přesvědčili Martina Chalupu, aby  trénoval úplně nejmenší chlapce, co mají zájem o fotbal v Borech. Má na starost osm dětí, kteří  dojíždějí i z Velkého Meziříčí a okolí. Pravidelně se schází  dvakrát za týden.Velice obtížně začala její příprava. Pan Starý má zdravotní potíže, ale i přesto si nachází volný čas a dvakrát za týden mají trénink na sobotní či nedělní zápas. Dnes již známe výsledek jeho práce s dětmi a můžeme hodnotit výsledek. Je fantastický z 24 zápasů  je 14 výher, 6 remíz a jen 4 prohry. Celkem 48 bodů. Pochopitelně se rozrostli o další kluky i děvčata. K dnešnímu dni je už registrováno 13 dětí a další čekají na registraci. Asi  o 6 zájemců se rozroste základna a rádi bychom přivítali další. 

Vypracoval: Jiří Kaštan st. 11.6.2008

Fotbal 2008

Něco málo o nedávné historii našeho A týmu.

        Do roku 2001 jsme měli trenéry z vlastních řad, pana Milana Špačka st., pana Kotačku Stanislava st. a do třetice pana Milana Todorova. Již největší úspěch byl dosažen za tři roky jeho působnosti v Borském A týmu. V ročníku 2004-2005 okresního přeboru jasně zvítězil a postoupil do 1B třídy, ale tam se naše síla neprosadila, ba naopak nás provázely potíže jak zdravotní, tak odešel i Milan Špaček ml. na hostování do Velkého Meziříčí, čímž jsme se po roce vrátili do okresního přeboru. Znovu v loňském roce se vrátila největší opora našeho týmu Milan Špaček ml. a naší hoši doslova oživli a výsledky se dostavily po pár zápasech.

 Jiří Kaštan st.

Sportovní kroužek z Borů

fotbalistiPrvní ustavující schůze sportovního kroužku v Borech (SK Bory) se konala 13. května 1935 v hospodě u Součků v H. Borech. Na této schůzi bylo zapsáno 13 členů: Kříž Oldřich, Eliáš František, Kříž Stanislav, Mrázek Ctibor, Suk Rudolf, Večeřa Stanislav, Zástěra Karel, Souček Jan, Eliáš Ladislav, Jakubec František, Ochrana Adolf, Fňukal Josef a Doležal Karel. Byl také zvolen správní výbor spolku: předseda Souček Jan, kapitán Kříž Olřich, pokladník Mrázek Ctibor, hospodář Eliáš František, jednatel Doležal Karel.

Na schůzi byly přijaty „Základní stanovy S.K. v Borech". Název spolku je „Sportovní kroužek v Borech (S.K. Bory). Členem se může státi každý, kdo vyhoví stanoveným podmínkám: Je stár více než 14 roků, zaplatí zápisné 2 Kč, uvolí se k zaplacení měsíčního příspěvku od 1.3 do 1.9. - 1 Kč, od 1.9. do 1.3. - 0,50 Kč, zaváže se, že bude pomáhati na všech podnicích pořádaných spolkem a zúčastní se trainingů, bude dbáti pokynů kapitána a spolkových ustanovení. Kdo nenastoupí k řádně ohlášenému zápasu (bez vážného důvodu) bude potrestán distancí nebo pokutou. Při těžším nebo několikanásobném provinění může býti ze spolku vyloučen. Vystoupí-li, nebo je-li vyloučen, nic se mu nevrací. Omluviti se k zápasu může nejpozději předposlední den před zápasem. Mimoto se každý hráč zaručuje, že se bude při zápase chovati slušně, nebude pokřikovat, hráti úmyslně surově a bude se říditi přesně podle pokynů soudce.

Číst více...

Z historie našeho sportu

sport1935Zápis z obecní kroniky a dopis pamětníka
Přepis dopisu pana Ctibora Mrázka z roku 2007:

Vážení sportovci.

Hlavní podíl o rozvoj fotbalu v obojích Borech má student Karel Doležal, syn řídícího učitele školy v Hor. Borech Čeňka Doležala. Byli jsme s Karlem - pozdějším učitelem kamarádi a tak jsem byl u toho. Hledali jsme spolu místo na hřiště. Nabízelo se nám místo na obecním pastvisku u lesa v Dolních Borech. Problém byl ale v tom, že celá plocha byla stále obsazena domácím zvířectvem a drůbeží. Psal se rok 1933-34 kdy se jednalo o stavbu nové školy. Pro stavbu bylo určeno místo na Záhumenicích u hranic mezi obcemi. Pozemek ležel ladem a tak jsme požádali obecní úřady o bezplatný pronájem. Bylo povoleno, ale s podmínkou, že nebudeme poškozovat úrodu na okolních pozemcích. Když přišlo ve známost, že se bude zakládat fotbalová jedenáctka, tak se hlásili další zájemci a to Oldřich Kříž, bratři Jaroslav a Milan Homolovi, studenti z Dol. Borů. Dále to byli Rudolf Suk, Stanislav Večeřa, František Eliáš, Jan Souček, Josef Němec. Na postavení „Klapzubovi jedenáctky" to ale nestačilo.

Číst více...

Halový turnaj fotbalových přípravek

nasinejmensifotbalisteradostpoturnajiFotbalový oddíl TJ Družstevník Bory uspořádal 24.2.2008 v tělocvičně Základní školy Hany Benešové turnaj fotbalových přípravek. Konkurencí našim nejmenším fotbalistům byly týmy z Křižanova, Velkého Meziříčí a Žďáru nad Sázavou, když pro velkou marodku nepřijela Velká Bíteš a díky nedostatečné komunikaci uvnitř oddílu se „nedali dohromady" v Radostíně nad Oslavou.

   Vzhledem k počtu čtyř účastníků byl vybrán dvoukolový turnajový systém.

Číst více...

Mezinárodní fotbalvé utkání

   Dne 18. října se v Borech hrál přátelský fotbalový zápas mezi mužstvy Borů a ostrova Hvar (Chorvatsko). Za Bory nastoupil tým starších pánů tzv. old stars team, který si oni vyžádali. Jejich tým, který vyhrál ostrovní soutěž, byl podstatně mladší. Odměnou za vítězství byl týdenní výlet do České republiky, kde si dohodli přátelská fotbalová utkání v Brně, Prostějově a za přispění Josefa Beneše také v Borech. Pro tento zápas jsme získali velice exkluzivního rozhodčího - bývalého prvoligového rozhodčího Karla Vidláka, kterému tímto děkujeme. A jak mezinárodní utkání dopadlo? První půli jsme prohráli 0:2. Zápas skončil naší prohrou 1:3, ale měli jsme radost, že to nedopadlo mnohem hůř. Na šance to sice bylo vyrovnané, ale jak víme, na šance se nehraje. Nálada mezi oběma mužstvy byla opravdu skvělá a možná i proto hosté tvrdili, že z celého týdne se jim nejvíce líbilo právě u nás. Možná k tomu přispělo i pohoštění, které jsme pro ně připravili v pohostinství U zlaté studny, odkud odjížděli poražení zcela jiným soupeřem. Na závěr nás pozvali na odvetu k nim, ale z hlediska časového i finančního se toto pravděpodobně neuskuteční. Nedávno mě však volal již zmíněný Josef Beneš, že mu jejich jednatel Madko Carič  oznámil, že by za rok přijeli opět. Tak uvidíme.  Závěrem bych chtěl poděkovat jménem TJ Bory všem zúčastněným jak za samotnou hru, tak i za přípravu a občerstvení a za propagaci obce. Borskému fotbalu zdar!

Jiří Kaštan    FOTO