Cesta už zase slouží k procházkám i dopravě

p1190619p1200091p1200124p1210403


Další foto ZDE. Koncem listopadu bylo úklidem zbylých větví a nepořádku na skládce vyřezaných křovin u silnice ukončeno zpřístupnění polní cesty nad Dolními Bory.

Podrobnosti o tom už byly uveřejněny v únorovém čísle Borského zpravodaje. Organizátoři akce proto děkují vlastníkům a uživateli pozemků za souhlas s akcí; členům základní organizace Českého svazu ochránců přírody, Mladým ochráncům přírody a jejich tatínkům a manželům Haškovým za vyřezání křovin motorovými pilami a jejich úklid na hromady. Celkem děti a dospělí ve dvou půldnech odpracovali 130 hodin. Práce byly provedeny zdarma pouze s náhradou pohonných hmot a oleje a s malým občerstvením. Tyto náklady byly ZO ČSOP uhrazeny obcí Bory z Fondu malých projektů. Velmi děkujeme panu Antonínu Zedníkovi za odvezení křovin. Bez jeho pomoci by se akci vůbec nepodařilo úspěšně dokončit. A ještě děkujeme těm, kteří provedli úpravu povrchu cesty. Když si dnes prohlížíme fotografie z akce (viz www.bory.cz) ještě více si uvědomujeme, co se podařilo udělat. Jak obtížné bylo už jen se dostat s pilou ke kmenu a pak ještě keř skácet a rozřezat na takové části, aby se daly odtáhnout stranou a uvolnit místo pro další kácení. Byla to opravdu úmorná práce a postupovala jen pomalu kupředu. Vše se podařilo dokončit díky pochopení, podpoře a výborné spolupráci všech zúčastněných. Teď už vědí, jak asi bylo zarostlé království v pohádce O šípkové Růžence. Když dnes po obnovené cestě půjdeme o vánocích na procházku, mimochodem je odtud pěkný výhled na Bory, ani bychom nevěřili, kdyby nebylo těch fotografií, jak byla strašně zarostlá. Nyní je zase taková, jako si pamatujeme, že byla před lety. P. Kříž