Mrázkova louka 2012

p1180269p1180276p1180282p1180278Foto: B. Křížová. Další foto ZDE


I chráněné louky je třeba kosit a posečenou trávu pak shrabat a odvézt. Mrázkova louka je loukou rašelinnou a tak na ni nesmí žádná těžší mechanizace. Proto se seče pomocí menších sekaček, křovinořezem a kosou.

Začátek prací nastal už koncem června, kdy se posekly a uklidily okraje louky s výskytem nežádoucí třtiny křovištní. Pro práce na louce je třeba vhodné počasí a předpověď vůbec nebyla příznivá. Což se potvrdilo, protože během kosení několikrát pršelo. O posečení větší části louky se v týdnu před sobotou 21.7.2012 postarali členové Sdružení Krajina. S hrabáním nám v sobotu dopoledne pomohl Vladimír Vávra. A odpoledne  nastal konečně čas pro hrábě a vidle a pan Dvořák s traktorem, jenž trávu odvážel. Na louce bylo na rozdíl od minulého roku docela sucho a trávy narostlo méně. Přesto to jí byly vrchovaté tři fůry. Správce obecní kompostárny s jejím zpracováním bude asi mít dost práce.

Sešlo se nás na louce 23 dětí, mládeže a dospělých a práce nám šla od ruky, jak je vidět z fotografií. Zbyl čas na svačinu, prohlídku kvetoucích tolijí bahenních a i rosnatku okrouhlolistou jsme si našli. A děti se při tom také nenudily. Všem, kdo se úklidu zúčastnili patří velký dík. Ještě že jsme práci stihli včas dokončit a za sucha se dopravit domů, protože už v podvečer se spustil prudký dlouhotrvající déšť i s kroupami.

Koncem srpna bude posečen a odklizen zbytek trávy v místě, kde rostou rosnatka okrouhlolistá a tolije bahenní. Počkáme až zdárně odkvetou. A tři čtverce trávy 5 x 5 m zůstanou nepokoseny kvůli vývoji housenek vzácného motýla hnědáska rozrazilového a dalšího hmyzu.

Akce „Pomáháme Mrázkově louce" proběhla v rámci programu na zapojování obyvatel Vysočiny do ochrany přírody a krajiny - Příroda na Vysočině 2012 a připravili ji ZO Český svaz ochránců přírody a Mladí ochránci přírody z Borů.

Akce pro přírodu podpořila ve spolupráci se Sdružením Krajina společnost Jihomoravská plynárenská, a.s.