Mrázkova louka 2011

p8220002p8220012p8220016p8220049


p8220021p8220024p8220076p8220083Další foto ZDE


Pomohli jsme Mrázkově louce. ZO Českého svazu ochránců přírody Bory už roky pečuje o Přírodní památku Mrázkova louka. 

Tato péče je prováděna a hrazena podle podmínek uvedených ve smlouvě uzavřené s Krajem Vysočina. Přitom se snažíme, aby se těchto prací zúčastnila i veřejnost. Prostřednictvím akce „Pomáháme Mrázkově louce", která je součástí projektu „Příroda na Vysočině" aneb „Podpora zapojení obyvatel Vysočiny do ochrany přírody a krajiny", který zajišťuje Sdružení Krajina s finanční podporou Státního fondu životního prostředí ČR a Ministerstva životního prostředí ČR, ji propagujeme pomocí plakátů, v Borském zpravodaji, na webových stránkách obce, ale i v okresním tisku. Zejména ve spolupráci s Mladými ochránci přírody Bobeš se tak letos do práce zapojilo přes 21 pomocníků. Dětí, mládeže a dospělých obyvatel Borů. V sobotu 23.7.2011 od 13.30 do 18.30 hod. se díky usilovné práci podařilo uklidit většinu plochy tohoto chráněného území, tedy všechno co bylo posečeno. Na obecní kompostárnu do Borů byly odvezeny 4 vrchovaté traktorové vlečky. Zbytek plochy se pokosí a uklidí, až rozkvetou a dozrají semena rosnatky okrouhlolisté a tolije bahenní v srpnu. 4 čtverce se ponechávají neposečené pro vzácného motýlka hnědáska. Účastníci si během přestávky s malým občerstvením, sami našli rosnatku, seznámili se s dalšími zajímavými rostlinami, a setkali se žábami, užovkou, vejci ptáků, pavouky, houbami a také hmyzem. Zvláště útoční byli ovádi... Nejmenší děti si pak v lese postavily domečky a zahrádky, tak jak to děti dělávaly vždycky, když práce s dospělými už na ně bylo moc. Pohoupali jsme se na rašelinných bažinách o brodění ve vodě ani nemluvě. Akce se velmi vydařila, za což také vděčíme příznivému počasí. Děkujeme všem zúčastněným a zejména mladým ochráncům přírody a také babičce Mrázkové a mamince Filipové a Karáskové a Michalovi a celé rodině Jurků.

Pavel Kříž