Mrázkova louka

183Prohlédněte si rozkvetlou Mrázkovu louku.

Letošní rok je pro přírodní památku Mrázkova louka význačný nejen tím, že rozkvetla o měsíc dříve než jindy. Hlavně však proto, že tu kvetlo více než 2 tisíce prstnatců májových a nebývalé množství suchopýru úzkolistého. Je to snad nejvíc květů za celých 40 let, co louku sledujeme. Prostřednictvím fotografií pana Martina Nani si celou louku projdete bez namočení obuvi od silnice až k lesu.
Pavel Kříž

245679101112