Školení Formica 2008

8formica2008Bory již podruhé přivítaly  účastníky  školení  Formica 2008 o ochraně lesních mravenců, které  proběhlo  od 24. do  25. května  2008. Pořádalo se pro realizátory projektů v programu Formica Českého svazu ochránců přírody. Toto školení je podmínkou k schválení projektu. Zúčastnili  se ho ale i další zájemci  o lesní mravence. Po teoretické části školení  se uskutečnilo  praktické  cvičení  v Přírodní památce Šebeň.  Školení  vedl  celostátní  koordinátor akce Formica  Mgr. Milan Daďourek. Účastníci o absolvování školení obdrželi osvědčení. Školení letos absolvovalo 8 účastníků. Přijeli k nám  z Jihlavy, Opavy, Olomouce Valašského Meziříčí, Šluknova, Spáleného Poříčí  a Karlových Varů.  FOTO

Lesní mravenci jsou zákonem chráněný druh hmyzu. Program Formica byl vyhlášen v roce 1982. Hlavním cílem programu  je ochrana mravenců podrodu Formica a podpora jejich přirozeného šíření. Hlavní důraz je kladen na zachování  matečných komplexů těchto mravenců v ČR. A právě jednou z těchto lokalit je Přírodní památka Šebeň, která jsme pomohli vyhlásit kvůli největšímu známému výskytu mravence druhu Formica polyctena u nás. Významnou složkou ochranářské práce není jen jejich umělé rozšiřování pomocí rojových oddělků, ale  mapování a inventarizace. Cílem je zapracování těchto poznatků do lesních hospodářských plánů. V PP Šebeň už jsou zásady plánu péče o tyto mravence zahrnuty v novém lesním hospodářském plánu, který platí od minulého roku na dalších 10 let. Nedílnou součástí programu Formica je propagace lesních mravenců, publikační, osvětová činnost a ekologická výchova.  Tyto záměry se nám podařilo naplnit vybudováním naučné stezce Šebeň, která je jako jediná v ČR věnovaná jen zde žijícím mravencům. Pro návštěvníky naučné stezky jsme vydali průvodce.

 

Akci uspořádala základní organizace Českého svazu ochránců přírody Bory. Náklady projektu jsou hrazeny ze společného programu ČSOP a Lesů ČR, s.p. „Ochrana biodiverzity v lesích". Školení se konalo v zasedací místnosti víceúčelové budovy Obecního úřadu. Stravování výborně zajistil hostinec U Zlaté studny. Účastníci spali v turistické ubytovně v Borech. Počasí se vydařilo a při školení  se podařilo naplnit všechny plánované úkoly. A tak se těšíme za rok nashledanou !

Pavel Kříž, předseda ZO CSOP Bory