„Hatě kdysi a dnes"

p108080712. a 13. dubna 2008

 Hatě - bývalý živcový důl, od roku 1972 uzavřený, v pozdějších  letech zrekultivovaný a zalesněný. Pro mnoho nejen místních lidí bývalé  pracoviště, kde prožili řadu roků při práci v podzemí při těžbě, na třídičce a  dalších pracovištích na povrchu. A pro nás ostatní a pro celý svět známé naleziště krásných polodrahokamů - pegmatitů. 

První, velmi úspěšná beseda s p. Mgr. Vlastislavem Káňou o Hatích se konala na podzim minulého roku. Protože všechny přítomné velmi zaujala, domluvili jsme se, že by bylo dobré udělat do Hatí vycházku pro  veřejnost a také pro bývalé zaměstnance Hatí - pamětníky.     FOTO

Vhodná příležitost se naskytla v rámci projektu „Otvírání  přírody na Vysočině 2008". Vybrali jsme 12. a 13. dubna, protože měl p. Káňa volno, a mohl se tedy s námi na procházku do Hatí vydat a pak také znovu promítnout  fotografie. A k naší velké radosti přijel i pan profesor Josef Staněk.

V sobotu se tedy od 15. hodin konala pěší vycházka pro veřejnost. Během 3 hodin jsme si prošli větší část území, často náročným terénem, kde se kdysi živec těžil. Vycházky se zúčastnilo 37 dospělých a dětí. Zájemci si cestou nasbírali i krásné kamínky, vzorky místních minerálů. Po malém občerstvení se pak v zasedací místnosti OÚ konala beseda s promítáním, která skončila až po 20. hodině. 

  Neděle byla určena pro bývalé zaměstnance Hatí. Přišli snad všichni, které jsme pozvali. K nim se přidali další zájemci, kteří v sobotu neměli čas, a našli se i tací, kteří šli podruhé. A také starosta obce J. Březka Takže nás bylo celkem 68. Tentokrát jsme jeli auty a následovala procházka jen po vlastních Hatích. O to víc času zbylo na vzájemné povídání. Zaměstnanci „Hatí" dlouho diskutovali, kde které zařízení dolu bylo, protože dnes se to už ve vzrostlém lese ani nedá přesně určit. O odborný výklad se postaral pan profesor Staněk a Mgr. Káňa. A tak jsme se my mladší, a ti co na Hatích  nepracovali, dozvěděli mnoho z historie těžby živce a rozšířili si své znalosti o geologii tohoto místa. Po návratu bylo pro všechny připraveno občerstvení a zájemci si prohlédli obecní muzeum. Beseda s promítáním byla tentokrát poněkud jiná. Samozřejmě stejně úspěšná jako ty dříve, ale při té dnešní se všichni bývalí „Haťáci" představili a uvedli kde na Hatích pracovali. A také  odpovídali na dotazy p. Káni a upřesnili tak řadou informací naše dosavadní znalosti. Po besedě pokračovalo vyprávění a prohlížení fotografií a ani jsme se nenadáli a bylo zase 20. hodin.

A co bude dál? Co podnikneme s našimi „znovuobjevenými" Hatěmi? Máme domluvenou besedu s p. prof. Staňkem, pan Smejkal bude pokračovat na filmu o historií Hatí, p. Mgr. Káňa plánuje CD svých fotografií,  Obecní muzeum se snad brzy dočká mineralogické části a o slavné mineralogické minulosti v okolí Borů by mohla vyprávět třeba naučná  stezka...

 A tak se už teď těšíme na další setkávání s p. prof. Staňkem a p. Mgr. Káňou a se všemi milými účastníky naší velké víkendové akce, protože tímto setkáním nic neskončilo!

 Pořadatel  akce „Hatě kdysi a dnes" základní organizace Českého svazu ochránců přírody  v Borech  děkuje:

-   p. Prudkovi za  zajištění účasti Haťáků,

-  Mgr. Káňovi za  odborné zajištění akce, prezentaci informací o geologii Hatí a za úžasnou besedu  s promítáním,

- Prof. Staňkovi za odbornou konzultaci akce, cenné připomínky,  vysvětlivky a bohaté  vzpomínky na  celou éru těžby živce, kterou osobně prožil a o které se s námi podělil, 

- p. Smejkalovi za obětavé natočení nedělního setkání, 

  p. Hlaváčové za  upečení moučníků,  

- p. Ochranové za pomoc při občerstvení, 

- Základní škole Hany Benešové za zapůjčení promítací techniky, 

- Školní jídelně za zapůjčení nádobí,

- Obci Bory za poskytnutí místností víceúčelové budovy obecního  úřadu k setkání,

- pracovnicím Obecního muzea p. Křížové a p. Vaverkové za  představení jeho sbírek,

- a všem účastníkům dvoudenní akce za jejich zájem a podporu snahy o připomenutí této významné části historie obce Borů a jejích obyvatel. 

  Za finanční a  propagační podporu akce, kterou poskytli v rámci projektu „Otevírání  přírody na Vysočině 2008" Kraj Vysočina, grant z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci finančního mechanizmu EHP a Norského finančního mechanizmu  prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti. 

- a za organizační zajištění projektu „Otevírání přírody na Vysočině 2008", které zajistili Chaloupky o.p.s., Sdružení Krajina, SEV Mravenec a Český svaz ochránců přírody.

 O akci „Hatě kdysi a dnes" vyšly informace v deníku Vysočiny,  Mladé frontě a dalších novinách. Český rozhlas - Region 87.9 v sobotu 12.  4.  informoval o akci a odvysílal  přímý živý vstup do ranního vysílání a jejich redaktor odpoledne ještě natočil z procházky Hatěmi krátkou reportáž,a pan Libor Smejkal natočil DVD.

                               Za  ZO ČSOP Bory Blanka a Pavel Křížovi, kteří také  fotografovali.