Sbor dobrovolných hasičů

hasiciV roce 1996 oslavili hasiči v Borech 100. výročí založení. Připomněli si tak založení dobrovolného hasičského sboru (DHS) v Horních Borech dne 23.8.1896. Iniciátory byl místní farář J. Kolenec a R. Divíšek, učitel. Prvním starostou byl zvolen P. Josef Kolenec. Sbor měl již v době založení ruční čtyřkolovou dvouproudovou stříkačku (zrušena v r.1960) a 170 m hadic, která byla provizorně uložena v kolně u Eduarda Vaverky až do roku 1906, kdy byla na návsi postavena hasičská zbrojnice stojící dosud. Z tehdejšího vybavení připomeňme z roku 1947 motorovou stříkačku PS 8, která byla předána v r. 1960 SDH Cyrilov. Stříkačka DS 16 i auto Praga RN jsou dosud ve vybavení sloučeného SDH Bory. Z bohaté historie sluší připomenout uspořádání župního sjezdu hasičů za účast 25 sborů v roce 1907. Sbor se od svého založení účastnil likvidace více jak 50 požárů v obci a okolí. V letech 1899 a 1925 pomáhal v obci likvidovat následky povodní.

Pomoc v červenci 2009 při velké vodě ZDE. Velký dík všem našim i okolním SDH!

Naši hasiči v tisku!

Ve čtvrtek 22.5. otiskl Žďárský denník ve své příloze Vysočina pěknou stránku věnovanou našim hasičům. Článek si můžete přečíst zde:  Článek

Zasloužilý hasič

shNestává se každý den, aby byl vyznamenán občan naší obce. Titul Zasloužilý hasič získal pan Stanislav Charvát, dlouholetý starosta SDH Bory. Ve dnech 22. a 23. října 2009 proběhlo v Centru hasičského hnutí Přibyslav slavnostní udělování titulu Zasloužilý hasič a medailí Za záchranu života a Za odvahu a statečnost. Další informace naleznete ZDE. Pan Charvát se stal druhým držitelem tohoto ocenění u nás, prvním je pan Otakar Prudek.

Soutěž v požárním sportu

pict0042Hasiči opět v akci. V sobotu 18.7.2009 se jednotka SDH Bory, ve složení Ondřej Dostál, Jiří Fňukal, Vladimír Hlaváč, Aleš Vávra, Luděk Večeřa, František Zikmund, Jan Zikmund a Ondřej Zikmund, zúčastnila přátelské celorepublikové soutěže v požárním sportu konané v Radostíně nad Oslavou. Takovéhoto typu soutěže se SDH Bory zúčastnilo poprvé ve své historii.  FOTO 

Číst více...

Historie a současnost

SDH v Dolních Borech byl založen 25.11.1941. Prvním starostou byl zvolen Jan Homola. Nově zakoupená stříkačka DS 12 s 500 m hadic byla uložena v Obecním domě. V době od roku 1914 do roku 1971 došlo v obci ke 12 požárům, v sousední obci zasahoval u 6 požárů. O aktivní činnost SDH svědčí např. 1. místo v soutěži požárních družstev okresu v roce 1961.Společná schůze Sboru dobrovolných hasičů Dolní Bory a Horní Bory dne 12.3.1972 rozhodla o sloučení pod názvem SDH Bory. Organizačně je začleněn do okrsku Radostín nad Oslavou. I po sloučení SDH pokračuje v dobré práci svých předchůdců. Velkou pozornost věnuje údržbě techniky a a zvyšování odborné úrovně členů a pravidelně se zúčastňuje svičení a soutěží v rámci okrsku i okresu.

Číst více...

Tragédie, která otřásla celou vesnicí

dsc_1283  Zpráva ČTK