Historie obecní knihovny

titulknihovnavysociny2004Byla založena před 110 lety, 8.12.1897 farářem J. Kolencem a učiteli R. Divíškem a K. Kořínkem jako knihovna pro lid v Horních Borech. Měla tehdy 120 svazků knih, prvním knihovníkem byl K. Kořínek. Knihovna byla také v Dolních Borech o čemž svědčí zjištěný záznam z roku 1938. Zpočátku se knihovna vešla do jedné nebo dvou 110letKnihovny1897.jpgskříní. Během let se ve vedení knihoven vystřídala řada knihovníků a knihovnic. Po sloučení obcí se činnost knihovny stabilizovala a po několika stěhováních získala výborné umístění ve víceúčelové budově obecního úřadu. Knihovnu od roku 1974 vede Pavel Kříž, později s manželkou Blankou. K představě o činnosti knihovny použijeme statistické údaje z roku 1983, kdy knihovna měla nejbohatší výsledky.

110letknihovny1897161 zapsaných čtenářů si vypůjčilo 5222 knih a časopisů, na nákup knih bylo knihovně poskytnuto 10 tisíc Kč, knihovní fond činil cca 3000 knih. Rozsáhlá byla činnost kulturně-výchovná. V roce 1984 získala titul Vzorná místní lidová knihovna. Významnou činností knihovny byl Čtenářský kroužek Bobeš. Za léta 1979 - 1997 získal 10 x čestné uznání v soutěžích Klubu mladých čtenářů pořádných nakladatelstvím Albatros. O činnosti knihovny jsou podrobné záznamy vedeny v kronikách a v samostatných materiálech jsou uloženy i soutěžní práce čtenářského kroužku Bobeš. Po roce 1989 se změny ve společnosti projevily i v knihovně. Nastal pokles zájmu občanů o služby knihovny. V roce 1996 bylo z knihovního fondu 4535 knih a 11 druhů časopisů 64 čtenáři vypůjčeno 2477 výpujček. Po ukončení metodického řízení okresní knihovnou spolupracujeme s Městskou knihovnou ve Velkém Meziříčí, která nám zajišťuje odborný knihovnický servis. Knihovna je nyní přímo řízena Obecním úřadem. Byla provedena rozsáhlá aktualizace knihovního fondu. Snaha o zavedení nových forem práce se čtenářem vyvrcholila v roce 1999 zavedením Internetu. Díky poskytnutí dotace Ministerstva kultury ČR a podpoře obce Bory se knihovna stává informačním střediskem, které nabízí moderní služby všem občanům.

(Údaje čerpány z publikace vydané k 100. výročí založení knihovny v Borech - Z historie našich knihoven, 1997)