1. BORSKÉ KUFROVÁNÍ 2021

IMG 20211214_150547Co to je? Kufrování? Československý rozhlas tak nazval před lety svou relaci pro mládež, věnovanou orientačnímu běhu, kterou vysílal v rámci pořadu Domino. Kufrovat tu znamená: bloudit, ztratit se v terénu, v lese…. Jde tedy vlastně o bloudění.

     My vám letos nabízíme zimní „bloudění“ okolím Borů. A běhat netřeba:-)

0d 23. 12. 2021 do 15. 1. 2022

 

    PlakátekZde naleznete jednoduchou mapičku pdfMapička v PDF s vyznačenými cíli. Ty budou v terénu označeny bílo oranžovým čtvercem (známým z orientačního běhu) a heslem, které si zapíšete. (Tedy, bloček a tužka s sebou se hodí!)

Kdy a kam se vydáte, je jen na vás. Cesty nejsou značené, ale vy si jistě poradíte.

Zásadním bodem bude Holý vrch 1.1.22. Ovšem ti opravdu drsní se na Holý vrch vydají už o půlnoci 31.12.21!

A vezměte si sebou na bloudění třeba svého medvídka, králíčka, trpaslíka…. a udělejte mu krásnou fotečku! Bobeš z knihovny už se na ně těší.

Kdo jako první obejde a navštíví všechna místa?

Všichni, kteří nám zašlou do 20.1.2022 opsaná hesla, své fotografie, obrázky, nebo povídání o tom, jak se jim putovalo a co zajímavého potkali, budou zařazeni do slosování o drobné dárky.

Zprávu v papírové podobě prosím odevzdejte do schránky na budově OÚ, v podobě elektronické zašlete na adresu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Že je potřeba při setkání více lidí (např. na Holém Vrchu) dodržovat hygienická opatření a doporučení jistě nemusíme připomínat, už je všichni máme zažité.

NAŠE CÍLE:

Bývalá hájenka Manův Mlýn      49.4237617N, 15.9853750E

Čtyřmezí (U Vysokého sádu)      49.4505350N, 16.0053253E

Buďte obezřetní, Vysoký sád není typicky opracovaný hraniční kámen a leží několik metrů od cesty.

Houpačka u vodojemu         49.4327067N, 16.0101036E

Křížek na křižovatce nedaleko samoty Ševčina      49.4151064N, 16.0159883E

Divoženčí skála      49.4319922N, 16.0426831E

Až se sem vypravíte, stavte se nejdřív u panelu naučné stezky Poznáváme Bory, který je téměř u brány do dvora Těšíkova mlýna. Potom se kousek vrátíte a vydáte se po nově upravené cestě kolem nového rybníčku vzhůru k chatám. Hned za druhou chatou, která má ovšem číslo 1., se vydáte podél oplocenky vlevo. Od konce oplocenky po pěšince a lesní cestou urazíte ještě 55 kroků a dáte se doprava. Ano, není tam žádná cesta. Musíte projít houštinku přelézt nějaké větve po těžbě, a skálu máte pře sebou!

Holý vrch          49.4172928N, 16.0576431E

PP Rasuveň        49.4349183N, 15.9899172E Heslo naleznete na informačním panelu!

Pohádkový kopeček   49.4263864N, 16.0374783E

Operace Bauxite 49.4212450N, 16.0526650E

Ucho lesa 49.4351258N, 16.0167367E

A komu je toto putování určeno? Všem! Všem! Všem! Protože jsme si skoro jistí, že málokdo chodí běžně na všechna ta místa, anebo je třeba nezná v dnešní podobě.

Přejeme vám šťastné putování naším krásným okolím a bloudění jen docela maličko:-))

                                                           Blanka Křížová, Zuzana Špačková a Lucie Dostálová

 

mapkaZde naleznete interaktivní mapu

https://mapy.cz/s/metelonoca

Nový

 

A proč jsme vybraly právě tato místa?

hájenkaHájenka Manův mlýn na tomto místě stála asi do roku 1990. Zbourána byla v rámci ochrany vod vodárenské nádrže Mostiště. Dosud zde naleznete sklep, který je stále využíván na uložení sazenic stromečků, určených k výsadbě.

 

Čtyřmezí je pozoruhodné místo související s hranicí našeho katastru.

10Vysoký sád. Kolem tohoto kamene, který se tváří jako neopracovaná skalka, je třeba procházet v různou denní dobu, aby se vám odhalily všechny 3 označené strany. Potom objevíte písmeno M na straně u Kněževsi a druhé M na straně Krásněvesi a Dolních Borů (značí meziříčské panství, ke kterému všechny 3 obce náležely). Směrem do Horních Borů písmeno K (křižanovské panství) a číslo 14. Písmeno H (Heršaft – panství) už schází, protože horní část kamene se před lety zřejmě odlomila.

Úryvek z popisu hranic katastrální obce Dolní Bory 1835]… potom hranice dosáhne k velkému kameni, označenému číslem 14 na jedné straně „K-H“ a na druhé „M“, ležícím mezi lesem velkomeziříčského panství 11zvaným U Vysokýho sádu, obecním podrostem obce Krásněves, lesem velkomeziříčského panství na katastru obce Kněževes zvaným U Vysokýho sádu a lesem křižanovského panství zvaným Zadní špice, kterýžto kámen tvoří čtyřmezí mezi Dolními Bory, Horními Bory, Kněževsí a Krásněvsí, kde hranice s Horními Bory končí a s Krásněvsí začíná.…

12„U Vysokého sádu“. Detail z Indikační skici mapování stabilního katastru, které u nás probíhalo v roce 1835.

Když si důkladně uvědomíte, jak tudy vedou hranice obou našich katastrů, (můžete si vzít na pomoc mapy.cz v telefonu, kam prostě napíšete název obce a přesná hranice se vám zobrazí)naleznete v okolí ještě několik větších i menších hraničních kamenů různých tvarů.

 

Houpačka u vodojemu.  Máme v obci tři takové houpačky pro krajinu, v každé místní části jednu.

 

Křížek na křižovatce nedaleko samoty Ševčina  Na rozcestí cest uprostřed oplocení s brankou stojí kříž z bílého mramoru. Pod medailonkem Panny Marie je nápis: „Pozdraven buď kříži svatý, na němž Kristus Pán rozpjatý, znamením svým mě požehnej, od smrti věčné zachovej. Ke cti a chvále Boží věnovala v době válečné rodina Ambrožova L.P. 1918“. Za křížem byl nedávno vysazen dub.

Na tétoKřižovatce čtyř cest je krásný rozhled na všechny strany. Vidíme samotu Ševčina. Ta bývala kdysi dávno původně ovčínem.

Málokde se setkáte s rakytníkem řešetlákovým na výměře 13,5 ha, jako právě tady. Rozkládá se od tohoto rozcestí až k lesu u Kolečka. Pěstuje ho zde firma SEVAK star s.r.o. z Bohdalova. Byla založena Emilem Havelkou v roce 2006 jako podnik pro výrobu doplňků stravy a produktů z rakytníku. Sklízí ho zde už 10 let. Z jednoho keře lze najednou ořezat nejvýše větvičky s 10 kg oranžových bobulek. Z nich se lisuje šťáva, která se prodává na objednávku čerstvá nebo pasterovaná. Z rakytníku se vyrábí také čaje, olej nebo mýdla a jiné výrobky. Bobulky mají vysoký obsah vitaminu C a dalších kyselin, ale také spoustu vitaminů a prospěšných látek. Pomáhají podporovat imunitní systém, činnost kardiovaskulárního systému, trávení a normální stav pokožky.

 

Divoženčí skála      Pověst. V lese nedaleko Těšíkova mlýna stojí černá, ponurá skála, zvaná lidově „Divoženčí skála". Vypráví se o ní, že v dobách, kdy ještě rostl kolem ní prales, v ní bydlily divé ženy zvané divoženky.
Stalo se, že blízko toho lesa měl své políčko chudý krejčí ze vsi. Na políčku měl zasetý hrách. Když hrách dozrával, tu milý krejčí zpozoroval, že mu jej někdo vytrhává a rozhazuje po poli. Vyšel si jedné měsíční noci na hlídku. Hlídal, až na něho padlo spaní a usnul. Pojednou ho probudil dupot a zpěv. Otevřel oči a vidí, jak kolem něho tančí malé ženy, rozhazují plnýma rukama jeho hrachovinu a při tom rozpustile zpívají: „Každej krejčí, každej švec, myslí že je myslivec."
„Neřádi," rozkřikl se krejčí a rozzloben rozehnal se po nich. Ale to se mu nevyplatilo. Vrhly se na něho a tak ho doškrábaly, že přišel celý doškrábaný domů. Když se šel druhého dne podívat na svůj hrách, užasl - hrách se vypínal a měl hustý a silný lusk a ani jedno stéblo nebylo vytrženo.

Dnes kolem skály roste na 40 krásných jedlí. Snad se v ně proměnily ty divé ženy. Spočítat je není snadné, zdá se jako by tančily. Ale komu se to podaří, tomu se možná ukážou?

 

Holý vrch    662 m   Nejvyšší kopec v našem okolí.   Místo dalekých výhledů. Místo každoročních novoročních setkání.   https://www.bory.cz/osada-cyrilov/holy-vrch

 

 

Přírodní památka Rasuveň. Jde o poslední zbytek lesa s původní dřevinnou skladbou pralesního typu se zachovalým bylinným podrostem. Rozkládá se na ploše 25.64 ha. Toto území navrhoval k ochraně již prof. Zlatník v padesátých letech. Od té doby byly v lesních hospodářských plánech lesní porosty tvořící jádro území ponechávány bez zásahu. Jedná se zejména o bukový porost, s příměsí dalších dřevin, ve stáří více než 150 let, který je v současné době ve stadiu rozpadu. Mimo lesnický význam ochrana Rasuvně sleduje i zachování původního ekosystému jako ukázku přírodní rozmanitosti.

Přírodní památkou vyhlášena na základě návrhu ZO ČSOP Bory ONV ve Žďáře nad Sázavou dne 13.4.1989.

Dnes je plocha PP Rasuveň s původním porostem (převážně bukovým) úplným ostrovem mezi vykácenými plochami okolo a je ze všech stran už zdaleka vidět.

 

Pohádkový kopeček   https://knihovna.bory.cz/pohadkovy-kopecek/

 

 

20.03 _21.03.2015_bory_pamtn_deska_172Operace Bauxite byl krycí název pro paradesantní výsadek vyslaný během druhé světové války z Velké Británie na území Protektorátu Čechy a Morava.  Jednalo se o poslední výsadek do okupovaného Československa organizovaný Zvláštní skupinou D.

Výsadek byl jednočlenný tvořený kpt. Pavlem Hromkem. Jeho úkolem bylo navázat spojení s domácím odbojem, dále předat materiál pro skupinu Platinum a připravit prostor pro vysazení britské vojenské mise. Vybaven byl radiostanicí Jarka.

Kpt. Pavel Hromek (krycí jméno Gajdoš) byl vysazen 22.března 1945 u osady Cyrilov na ploše s krycím názvem RYBNÍK nedaleko kóty Holý vrch (662 m n. m.). Předal materiál a díky pomoci členů skupin Tungsten a Platinum se ukryl a posléze navázal kontakt s Radou tří. Původně měl být přesunut do Prahy, ale protože se pro něj nepodařilo sehnat ilegální byt, zůstal na Vysočině. Z bezpečného úkrytu vysílal denní hlášení do Londýna, ve kterých předával zpravodajské informace, zprávy nejen vysílal a přijímal, ale i šifroval a dešifroval. Zároveň se podílel na přejímání materiálu z leteckých shozů. Se základnou si vyměnil i několik depeší týkajících se vyslání britské vojenské mise, která se však již neuskutečnila. V závěru války zajišťoval z Velkého Meziříčí spojení mezi Londýnem a domácím odbojem (vykorespondoval např. shozy zbraní pro Tungsten a Platinum). Zde se také dožil konce války.

 

Ucho lesa

leží mezi rybníkem Kutiny a suchým poldrem, asi 300 metrů od naučného panelu o obojživelnících u silnice směrem na Krásněves. Toto místo je věnováno lesu a jeho zvukům. Najdete zde velký dřevěný megafon, do kterého se můžete pohodlně usadit a zaposlouchat se do okolních zvuků. Poblíž je zabudován naučný panel, kde se dozvíte veškeré informace o samotném megafonu a jeho výrobě a druhá strana panelu je zvuková!  Pomocí QR kódu si můžete poslechnout hlasy ptáků, kteří v těchto místech žijí.