Zasedání VK

Zasedání okrskové volební komise 12.9. ZDE