Rozpočtové opatření č. 11/2021-odkaz

11. rozpočtové opatření (rozpočtové změny) 11/2021

– schváleno na schůzi ZO dne 9.12.2021 ve výši 234.440,13 Kč

Rozpočtové opatření v celém rozsahu je k nahlédnutí na: 

https://www.bory.cz/obecni-urad/rozpocty/rozpoctova-opatreni

Rozpočtové opatření v celém rozsahu v tištěné podobě je k nahlédnutí v kanceláři OÚ č. dveří 48.

Vyvěšeno: 15.12.2021