Rozpočtové opatření č. 4/2019-odkaz

4. rozpočtové opatření (rozpočtové změny) 4/2019

– schváleno na schůzi ZO dne 25.4.2019 ve výši 3.222.450,- Kč

Rozpočtové opatření v celém rozsahu je k nahlédnutí na: 

www.bory.cz/Obecní úřad/Rozpočty/Rozpočtová opatření.

Rozpočtové opatření v celém rozsahu v tištěné podobě je k nahlédnutí v kanceláři OÚ č. dveří 48.

Vyvěšeno: 7.5.2019