2. rozpočtové opatření (rozpočtové změny) 2/2019

– schváleno na schůzi ZO dne 25.2.2019 ve výši 339.930,- Kč

Rozpočtové opatření v celém rozsahu je k nahlédnutí na: 

https://www.bory.cz/obecni-urad/rozpocty/rozpoctova-opatreni

Rozpočtové opatření v celém rozsahu v tištěné podobě je k nahlédnutí v kanceláři OÚ č. dveří 48.

Vyvěšeno: 26.2.2019