11. rozpočtové opatření (rozpočtové změny) 11/2018

– schváleno na schůzi ZO dne 28.11.2018 ve výši 316.970,- Kč

Rozpočtové opatření v celém rozsahu je k nahlédnutí na: 

https://www.bory.cz/obecni-urad/rozpocty/rozpoctova-opatreni

Rozpočtové opatření v celém rozsahu v tištěné podobě je k nahlédnutí v kanceláři OÚ č. dveří 48.

Vyvěšeno: 3.1.2019