10. rozpočtové opatření (rozpočtové změny) 10/2018

– schváleno na schůzi ZO dne 30.11.2018 ve výši 1.138.266,- Kč

Rozpočtové opatření v celém rozsahu je k nahlédnutí na: 

www.bory.cz/Obecníúřad/Rozpočty/Rozpočtová opatření.

Rozpočtové opatření v celém rozsahu v tištěné podobě je k nahlédnutí v kanceláři OÚ č. dveří 48.

Vyvěšeno: 4.12.2018