Rozpočtové opatření č.9/2018 - zveřejnění

9. rozpočtové opatření (rozpočtové změny) 9/2018

- schváleno na schůzi ZO dne 27.9.2018 ve výši -6.874.200,- Kč

Rozpočtové opatření v celém rozsahu je k nahlédnutí na:
www.bory.cz/Obecní úřad/Rozpočty/Rozpočtová opatření.

Rozpočtové opatření v celém rozsahu v tištěné podobě je k nahlédnutí v kanceláři OÚ č. dveří 48.

Vyvěšeno: 2.10.2018