Rozpočtové opatření č. 8/2018 zveřejnění

8. rozpočtové opatření (rozpočtové změny) 8/2018

- schváleno na schůzi ZO dne 30.8.2018 ve výši 115.371,- Kč

Rozpočtové opatření v celém rozsahu je k nahlédnutí na:
www.bory.cz/Obecní úřad/Rozpočty/Rozpočtová opatření.

Rozpočtové opatření v celém rozsahu v tištěné podobě je k nahlédnutí v kanceláři OÚ č. dveří 48.

Vyvěšeno: 3.9.2018