7. rozpočtové opatření (rozpočtové změny) 7/2018

 

- schváleno na schůzi ZO dne 26.7.2018 ve výši 7.213.200,- Kč

 

Rozpočtové opatření v celém rozsahu je k nahlédnutí na:
www.bory.cz/Obecní úřad/Rozpočty/Rozpočtová opatření.

Rozpočtové opatření v celém rozsahu v tištěné podobě je k nahlédnutí v kanceláři OÚ č. dveří 48.

Vyvěšeno: 30.7.2018