Sběrný dvůr odpadů a kompostárna

IMG 20220813_172627Sběrný dvůr se nachází v areálu Zemas A.G. společně s Obecní kompostárnou. Přístupová cesta vede zadem pod kostelem v Dolních Borech.

Provozní doba: 

duben - říjen: sobota a středa 16 -18  hod.
listopad:          sobota a středa 15 -17 hod.

prosinec - březen: sobota 15 -16 hod.

Provoz sběrného dvora byl zahájen v sobotu 16.11.2019

Obecní kompostárna byla vybudována v roce 2010. 

Správcem je pan Bohuslav Hašek kontakt: 605931573