Sběrný dvůr odpadů

Sběrný dvůr se nachází v areálu Zemas A.G. společně s Obecní kompostárnou. Přístupová cesta vede zdem pod kostelem v Dolních Borech.

Provozní doba: 

středa: 16:00 - 18:00 hod.;  v zimních měsících 15:00 - 17:00 hod.

sobota: 16:00 - 18:00 hod.; v zimních měsících 15:00 - 17:00 hod.

Provoz sběrného dvora bude zahájen v sobotu 16.11.2019