Zelená stuha

sfzp-2r                     ministerstvo-zivotniho-prostredi


 název projektu: 

Obnova zeleně včetně mobiliáře a kosení trávníků včetně technického vybavení

Registrační číslo: 02931138

p1010123p7100127p7100132Obec Bory v současné době realizuje projekt, na který podávala žádost v programu pro vítěze ocenění Zelená stuha v soutěži Vesnice roku.

Za celkovou částku, více než 333 000,- Kč bude obnovena zeleň ve všech částech obce: s pracovními názvy - Cyrilov náves, Náves Horní Bory - před Prudkovými, Náves Horní Bory - u kulturního domu, Mezibory, Náves Dolní Bory - kolem kostela, Náves Dolní Bory - uprostřed návsi, Náves Dolní Bory - horní část návsi.

p1180238Dále byla zakoupena sekačka na kosení trávy na veřejných prostranstvích a návěs za traktor na svážení této trávy a dalších materiálů na kompostárnu. Je zde počítáno také s finančními prostředky pro letošní sečení. Celý projekt bude realizován do konce října a vypořádán pak na přelomu roku.

Tento projekt je spolufinancován za finanční podpory Státního fondu životního prostředí ČR a Ministerstva životního prostředí. www.sfzp.cz