Obecní vodovod

Chodníky

chodnky_2016_001chodnky_2016_006chodnky_2016_047chodnky_2016_008
Začínáme s dokončováním úpravy vozovek. První, z hlediska bezpečnosti nejdůležitější, je část chodníku v Horních Borech a  pak chodník u prodejny COOP Jednota.

Poděkování

15728-vodovod-cesmabez_nzvuPODĚKOVÁNÍ OBČANŮM ZA TRPĚLIVOST A SPOLUPRÁCI PŘI VÝSTAVBĚ VODOVODU
A KANALIZACE V NAŠÍ OBCI
Sdružení firem Content, s.r.o.
a Building Centrum-HSV, s.r.o.
ve spolupráci s obcí Bory zvou všechny občany
v pátek 4.9.2015 v 16.00 hod. k budově OÚ
Pro všechny bude připraveno bohaté občerstvení: grilované kýty, točené pivo a kofola.
Pro děti bude skákací hrad!

Výstavba

Obec Bory - vodovodní síť.

V průběhu října 2013 proběhla informativní schůzka o vodovodních přípojkách majitelů nemovitostí s projektanty vodovodu v Kulturním domě, a následně pak schůzky individuální.

Výběrovým řízením byl vybrán a ZO 30.12.2013 schválen dodavatel stavby  Sdružení firem Content, s.r.o. a BUILDINGcentrum - HSV, s.r.o.

23.2.2014 proběhl poslední konzultační den majitelů nemovitostí s projektanty.

7.5.2014 budou zahájeny stavební práce.