POHÁDKOVÝ KOPEČEK - Čarodějnice HB

p1090376POHÁDKOVÝ  KOPEČEK  2008-2010

Foto ZDE

Máme u nás v okolí krásná místa. Místa často navštěvovaná i kouty zapadlé, kam nikdo dlouho  nepřijde. A snad proto se stalo, že kopeček v Horních Borech, kde se na jaře pálí čarodějnice, byl postupně zavážen nepořádkem všeho druhu, zejména stavební sutí. Že to tak nelze nechat, jsme věděli všichni, ale jak do toho? Až kluci z ČSOP si věděli rady a tak za finanční pomoci obce a za vydatné pomoci řady obyvatel, byl za pár týdnů kopeček jako nový.  Ale dnes víme, že to byl spíš start, než konečná. Že to byl začátek soustavné práce a údržby, protože nepořádníci, ale hlavně příroda by kopeček zase rychle pohltila, protože plevely a tráva rostou jako z vody.

 V průběhu toho času jsme na kopečku vysadili 3 stromy pohádkovníky, které souvisí s každoroční akcí v Obecní knihovně, s Nocí s Andersenem. Prvním pohádkovníkem byl dub červený. Strom, kterému se připisuje, že je symbolem síly a odolnosti. Dostali jsme ho darem od pana zahradníka Bukáčka.  Je to strom u nás vzácný a snad se mu na „novém" kopečku, ve společnosti „Čarodějnice" bude dařit. Další stromky jsou gingo biloba - jinan dvoulaločný a jeřáb oskeruše. Oskeruši nám věnoval pan děkan Peňáz, a je jednou z oskeruší vysazených na poutní stezce na Velehradě.  Tak to pro nás vždycy bude Oskeruše velehradská.

Posledním stromečkem je mirabelka nancyská. Ten je tam pro ptáčky a zvěř a taky pro návštěvníky!

Pro unavené poutníky je tu připravena lavička, z které je krásný výhled do okolí.

Hned zpočátku jsme do schránky na jednom plůtku kolem stromku umístili „vrcholovou" knihu. A ona je už dočista plná moc pěkných zápisů návštěvníků.

A protože na kopečku před úpravami bylo příliš mnoho kamení a stavební suti a málo zeminy, dostali jsme loni na podzim od našeho kamenolomu velký dar. Ornici. A tak dál terén upravujeme a sejeme trávu a udělali jsme záhonek na „čarovnou" bylinkovou zahrádku. Taky jsme dostali tři mohutné, krásné balvany a z nich je rozhled do kraje už skoro jako z rozhledny.

Na tomto poměrně suchém a větrném kopečku žije spousta živočichů, o kterých zatím mnoho nevíme, ale teď už bude čas, se jim věnovat. Postavili jsme domeček pro včelky samotářky a plánujeme krmítka a ptačí budky. A našim velkým snem je altánek.

V průběhu těch dvou let už na Pohádkovém kopečku pomáhalo asi 60 lidí, a taky se zde uskutečnilo již několik hezkých akcí pro veřejnost. Večer s balónky štěstí, drakiáda, část noci s Andersenem

Blanka Křížová květen 2010