Zlepšení nakládání s odpady v obci Bory

Sběrná místa Bory

PublicitaSběrná místa Bory

Poskytovatel dotace:              Kraj Vysočina

Název programu:                   Obnova venkova Vysočiny 2020

Celkové výdaje:                        353.574,- Kč vč. DPH

Dotace Kraje Vysočina:          127.000,- Kč

Vlastní podíl:                            226.574,- Kč       

 

 

IMG20210127113830 13 12IMG 20201208_082956_1