Zasíťování na Sádkách

iZ3XRbCJOmAkoxAtV0Fv5dQWCW40UyJWVýstavba technické infrastruktury v lokalitě Na Sádkách byla úspěšně zkolaudována. V červenci jsme kolaudovali plynovod a veřejné osvětlení, nyní vodoprávní část - tedy vodovod a splaškovou a dešťovou kanalizaci. 

Celkové náklady na celou akci činíí 8 298 616,60,- Kč.

pdfD-2.2.2_SO_02_Situace_vodovodu.pdf

pdfD-2.5.2_SO_05_Situace_spl.kanalizace.pdf

pdfD-2.6.2_SO_06_Situace_des.kanalizace.pdf