Výtah budova OÚ

nDlZ7BNnIfk97S8X10JkYPfWTaPtHKmqV listopadu proběhlo předání díla a k ukončení stavebních prací ve víceúčelové budově a jejím okolí. Díky dotaci z Ministerstva kultury jsme mohli celou budovu a všechny její provozy zpřístupnit nejen pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, ale i pro osoby v pokročilém věku, těhotné ženy, osoby doprovázející dítě v kočárku, děti do tří let, atd.. Nově je možné využívat venkovní výtah, který je otevřeny kdykoliv v době provozu knihovny, kulturního sálu, obecního úřadu, lékařské ordinace, školní jídelny, kadeřnictví atd. Věříme tedy, že tato stavební úprava pomůže ke zkvalitnění života našich občanů napříč všemi věkovými skupinami.fiyBkvZ4KDKuvYr4xhcoI9Arzqnar99sBFp32CimRVXYRJ3V5gix179JFLqOrxhe

 

STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA VÝTAHU K VÍCEÚČELOVÉ BUDOVĚ BORY

Nákres 1V rámci realizace dojde k přístavbě venkovního výtahu k budově, ke kompletní přestavbě sociálních zařízení ve 2.patře budovy, výměně dveří, zábradlí a značení v rámci budovy. Dále pak k vytvoření chodníku od hlavního vstupu k výtahu, vybudování 6parkovacích míst pod budovou a drobným úpravám stávající parkovací plochy.

 

pdf10_-_Pohledy_-_nový_stav.pdf

pdf09_-_Řez_A-A_B-B_-_Nový_stav.pdf

pdf08_-_Půdorys_2.NP_-_Nový_stav.pdf

pdf07_-_Půdorys_1.NP_-_Nový_stav.pdf

pdf06_-_Půdorys_1.PP_-_Nový_stav.pdf