Rozšíření naučné stezky "Poznáváme Bory"

stažený souborNázev programu

INFRASTRUKTURA CESTOVNÍHO RUCHU 2021 

Cílem projektu je rozšířit stávající naučnou stezku Poznáváme Bory o další atraktivní místa v okolí obce. Stezka slouží jako místo aktivního odpočinku nejen pro místní občany, ale i pro ostatní návštěvníky. Každým rokem si získává více a více příznivců, je často zmiňovaná jako tip na výlet v lokálních médiích a patří mezi jednu z nejnavštěvovanějších naučných stezek našeho regionu. Našim dlouhodobým cílem je rozšiřovat její stanoviště a postupně logicky propojovat vzdálenější cíle přes několik různě obtížných okruhů. Tímto dostáváme návštěvníky na zajímavá místa, o kterých mnohdy neví ani místní občané. Nabízíme jim tak poznávat přírodu, historii a okolí obce vzdělávací, ale veMohgRBYzBVp03UIdXwC0tv7D30FrUcpřitom hravou formou

pdfdoplnění_fotodokumentace.pdf

pdf3_Podrobný_položkový_rozpis_nákladů.pdf

Odkaz na Poznáváme Bory