Oprava sportovního hřiště u ZŠ

stažený soubor_1Oprava povrchu a oplocení víceúčelového hřiště a podlahy tělocvičny ZŠ Bory

V obci Bory bylo zrealizováno kompletní vyčištění povrchu víceúčelového hřiště, výměna oplocení víceúčelového hřiště, oprava povrchu tělocvičny a instalace kobercového mantinelu do tělocvičny ZŠ

Cíle akce byly naplněny - cílem bylo podpořit a zlepšit sportovní vyžití zejména dětí ze ZŠ a MŠ, ale také dalších občanů a spolků v obci i mimo ni.