Výstavba MŠ

Článek 1


rop_5eu
m_nov
11.9.2014 Projekt Školka Bory pro třetí tisíciletí, reg. č. CZ.1.11/3.3.00/36.01491 má za sebou první půl rok realizace. Byla podepsána smlouva s dodavatelem TDI a dodavatelem služeb Koordinátora BOZP. V současném období je uzavíráno výběrové řízení na dodavatele stavby a po uplynutí lhůty pro podání námitek bude podepsána smlouva s vybraným dodavatelem. Poté se již započne se samotnou stavbou školky.

Projekt je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Regionální operačního programu NUTS 2 Jihovýchod.

Jak vidí novou školku ing. arch. Martin Zezula, autor projektu TEXT

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky naleznete  ZDE

Nová MŠ

rop_5eu


kolkaV roce 2010 vytvořil ing. arch. Zezula z ateliéru Santis, ve spolupráci s komunitním týmem, studii nové návsi v Borech. Jedním z prvních kroků realizace bude nová Mateřská škola a ZDE si můžete prohlédnout první návrh.

Jaro 2013 Byl podán projekt s žádostí o grant do ROP jihovýchod

Podzim 2013 Projekt nové MŠ byl Regionální radou ROP jihovýchod schválen k uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z ROP JV.

12.2.2014 Rada obce schválila Návrh Smlouvy o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod Školka Bory pro třetí tisíciletí

Březen 2014 Ateliér Santis dokončil Dokumentaci pro provedení stavby. Je zahájeno výběrové řízení na dodavatele stavby.

Srpen 2014 V projektu Školka Bory pro třetí tisíciletí, reg. č. CZ.1.11/3.3.00/36.01491, který se začal realizovat na konci března, proběhla již dvě dílčí výběrová řízení. V červnu bylo ukončeno výběrové řízení na Technický dozor investora. Byla vybrána firma ATD Jihlava s.r.o. V srpnu bylo uzavřeno výběrové řízení na Koordinátora BOZP. Zde se na základě požadavků na prvním místě umístil uchazeč SPARICA s.r.o. V současné době stále trvá lhůta pro podání nabídky ve výběrovém řízení na stavbu školky.

Projekt je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Regionální operačního programu NUTS 2 Jihovýchod.