Výstavba MŠ

Slavnostní otevření MŠ - pozvánka

otevrn2otevrn

Článek 5

rop_5eu
mm3Stav nové mateřské školky v projektu Školka Bory pro třetí tisíciletí, reg. č. CZ.1.11/3.3.00/36.01491 v lednu 2015. Z důvodu špatných klimatických podmínek s ohledem na technologické postupy při stavbě se v současné době nepracuje. Ihned jak to počasí dovolí, bude výstavba pokračovat.
Projekt je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Regionální operačního programu NUTS 2 Jihovýchod.

 

Článek 4

rop_5eu


mm1
Stavba nové mateřské školky v projektu Školka Bory pro třetí tisíciletí, reg. č. CZ.1.11/3.3.00/36.01491 pokračuje. Každých čtrnáct dní nebo dle potřeby probíhá kontrolní den se všemi zainteresovanými zástupci včetně generálního projektanta. Bylo podání první monitorovací hlášení o výsledcích za období březen až září, při kterém byly kontrolovány také veškerá výběrová řízení uskutečněná v tomto čase. Tato dílčí monitorovací zpráva byla zástupci ROP Jihovýchod také již schválena. Na stavbě od počátku rovněž visí velkoplošný reklamní banner s publicitou dle požadavků ROP Jihovýchod.
Projekt je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Regionální operačního programu NUTS 2 Jihovýchod.

Článek 3

rop_5eu

mmmm8V uplynulém období byla v projektu Školka Bory pro třetí tisíciletí, reg. č. CZ.1.11/3.3.00/36.01491 uzavřena smlouva s dodavatelem stavby. Tím se stala firma Staredo, s.r.o. z Nového Města na Moravě. Po podpisu smlouvy bylo předáno místo stavby a firma po přípravě začala s budováním. Již proběhl i kontrolní den, kterého se účastní jak zástupci Stareda, tak TDI, koordinátor BOZP a zástupci Obce Bory.
Projekt je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Regionální operačního programu NUTS 2 Jihovýchod.

Článek 2

rop_5eu
mm6mm5mm7mm4Situace místa před začátkem stavby nové mateřské školky v projektu Školka Bory pro třetí tisíciletí, reg. č. CZ.1.11/3.3.00/36.01491. Projekt je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Regionální operačního programu NUTS 2 Jihovýchod.