Projekty VKŠ

ko 5_20090619_2087756320p1120007webTransfer know-how a budování mezisektorového partnerství v obcích" 2012

Koordinátoři celoživotního vzdělávání 2008

Workschop „ Hlas venkova", 2009

Venkovská síť dalšího vzdělávání. 2009

Nadregionální seminář „Venkovské komunitní školy – centra celoživotního učení na vsích pro zlepšení sociálně-ekonomické situace občanů“ 2013

Nadregionální seminář „Vesnické komunitní školy 2011 - účinný nástroj rozvoje a vzdělávání"