Obecní vodovod

Výstavba

Obec Bory - vodovodní síť.

V průběhu října 2013 proběhla informativní schůzka o vodovodních přípojkách majitelů nemovitostí s projektanty vodovodu v Kulturním domě, a následně pak schůzky individuální.

Výběrovým řízením byl vybrán a ZO 30.12.2013 schválen dodavatel stavby  Sdružení firem Content, s.r.o. a BUILDINGcentrum - HSV, s.r.o.

23.2.2014 proběhl poslední konzultační den majitelů nemovitostí s projektanty.

7.5.2014 budou zahájeny stavební práce.