Kompostárna

KOMPOSTÁRNA

Jak kompostárna funguje a jak je využívána? Vše naleznete ZDE v sekci služby.
kompostrna

Projekt „Kompostárna“ je těsně před ukončením …

operan_programfond_s
Projekt „Kompostárna" obce Bory je těsně před ukončením. Stavba byla již ukončena a také veškeré finanční závazky jsou již vypořádané.  Posledním krokem projektu je závěrečné dokladování splnění podmínek daných při poskytnutí dotace. Projekt Kompostárna je podpořen z Evropské unie z Fondu soudržnosti prostřednictvím operačního programu Životní prostředí.

Projekt Kompostárna pokračuje

operan_programfond_s

Výstavba Kompostárny i nadále pokračuje. Obec Bory má již koupené stroje a zařízení nutné pro provoz Kompostárny a také stavební práce pokračují dle plánu. Na místě již také stojí několik kontejnerů. Projekt Kompostárna je podpořen z Evropské unie z Fondu soudržnosti prostřednictvím operačního programu Životní prostředí. MS


  p9200021wp9200024wp9200043w 

 

 

 

 

Projekt „Kompostárna Bory"

operan_programfond_s

CZ.1.02/4.1.00/08.02455

Předmětem obecního projektu je výstavba kompostárny o kapacitě 150 t, na které budou kompostovány biologicky rozložitelné odpady, vznikající v obci (tráva, listí a větve).

Výstavbou koncového zařízení na využívání biologicky rozložitelných odpadů (tráva, listí, větve) dojde k důslednější separaci tohoto typu odpadu a jeho následnému materiálovému využití na kompostárně. Důsledkem této činnosti bude snížení množství produkovaného směsného komunálního odpadu a objemného odpadu.

Významným přínosem materiálového využití separovaných biologicky rozložitelných odpadů bude snížení množství odpadů ukládaných na skládku. Produkovaný kompost z kompostárny bude využíván při údržbě obecní zeleně.

Evropská unie přispívá na projekt částkou 2 888 000 Kč.

Projekt je spolufinancován z fondů Evropské unie z Fondu soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí (www.opzp.cz).

 

Kompostárna bude!

 operan_program fond_s


p1130930p1130935p1130936p1140046Začínáme...